Portal de Correos - Importació

ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Importar cabecera

Preguntes freqüents sobre tràmits duaners

1. Per què la meva tramesa ha de passar tràmits duaners?
2. Per què he de pagar de nou, si el remitent ha pagat ja en origen?
3. Per què he de pagar impostos per les trameses que són regals?
4. Si les meves trameses són efectes personals, quin procediment he de seguir?
5. Què puc fer si no tinc factura? Què es pot presentar al seu lloc?
6. I si la tramesa es fa de particular a particular també cal pagar?
7. Quan cal pagar aranzels (drets de duana)? Es paguen per a tots els productes?
8. Quan cal pagar IVA?
9. Per què és necessari el NIF per fer els tràmits duaners?
10. Puc autoritzar un familiar, amic, etc. per fer els tràmits duaners en nom meu? Quina documentació necessita aquesta persona?
11. Si la factura es troba a l'interior de la tramesa, es pot obrir el paquet?
12. Quin és el termini màxim per fer els tràmits d'importació de la mercaderia?

 

1. Per què la meva tramesa ha de passar tràmits duaners?
La importació de mercaderies en un territori fiscal diferent del de l'origen de la mercaderia comporta l'obligació de tramitació duanera. Tota mercaderia ha de passar uns controls fronterers de seguretat (controls sanitaris, de qualitat, etc.) i ha de complir les obligacions fiscals del país de destinació (pagament d'impostos i aranzels) a més d'altres despeses derivades de la gestió dels tràmits d'importació i custòdia i emmagatzemament de les trameses.

2. Per què he de pagar de nou, si el remitent ha pagat ja en origen?
En funció de la legislació de cada país, les trameses postals poden estar subjectes a controls duaners de sortida (exportació) al país d'origen i d'entrada (importació) al país de destinació.
Els costos associats a aquests tràmits són independents els uns dels altres. Com a norma general, les mercaderies importades han de pagar els impostos indirectes que graven el consum al territori de destinació (impost nacional/local) com és l'IVA en el cas de la Península i les Balears, IGIC, AIEM i RM en el seu cas a les Canàries, i IPSI a Ceuta, i d'altra banda drets duaners o aranzel comunitari (impost comunitari de la UE).

3. Per què he de pagar impostos per les trameses que són regals?
Per norma general, els regals privats per sobre de 45 € també són susceptibles del pagament d'impostos ja que són considerats per la normativa duanera com una mercaderia obtinguda fora del territori fiscal de destinació i que serà consumida/utilitzada dins d'aquest, per la qual cosa estaria sotmesa a control duaner d'importació.
Només en el cas d'efectes personals utilitzats, després que la Duana ho comprovi segons el procediment establert, podrien estar-ne exempts.

4. Si les meves trameses són efectes personals, quin procediment he de seguir?
S'entenen per efectes personals, els objectes UTILITZATS (roba, llibres, etc). No són efectes personals els articles o les mercaderies comprades per a ús personal.
Els efectes personals estan subjectes a tràmits duaners, si bé es poden declarar exempts després que la Duana ho comprovi i autoritzi. Per a això, és necessari adjuntar a la tramesa una factura proforma o bé s'ha d'emplenar el punt 2 de l'avís d'arribada per indicar el contingut exacte de la mercaderia (no és vàlid indicar regals, mostres...) i el seu valor que mai no pot ser 0.


5. Què puc fer si no tinc factura? Què es pot presentar al seu lloc?
Per fer la declaració duanera d'importació, les empreses han d'aportar sempre una factura comercial o una factura proforma. Els particulars, si no poden aportar cap altre document justificatiu del valor de la mercaderia (justificant de pagament, Paypal, etc.), poden aportar una declaració jurada de valor juntament amb el justificant bancari d'ingrés.

6. I si la tramesa es fa de particular a particular, també cal pagar?
Sí, però els aranzels d'importació de mercaderies a Espanya són diferents si el destinatari és una empresa o un particular. En aquest cas es paguen impostos sempre que la mercaderia tingui un cost superior a 45 €. En queden exemptes les trameses d'efectes personals entre particulars amb motiu de trasllat de residència sempre que la seva antiguitat sigui igual o superior a sis mesos. En cas de dubte, “en el moment de la inspecció, correspon a l'importador demostrar l'antiguitat dels objectes”.

7. Quan cal pagar aranzels (drets de duana)? Es paguen per a tots els productes?

Les mercaderies per sobre de 150 € són susceptibles del pagament de drets aranzelaris d'importació (impost comunitari de la Unió Europea). Com a norma general, no has de pagar aranzel per a mercaderies valorades per sota de 150 € encara que sí que poden ser susceptibles del pagament d'IVA d'importació i impostos especials.
Alguns productes estan lliures de drets i d'altres estan subjectes a drets addicionals, depèn del país de fabricació i del producte. En països com la Xina graven amb un impost addicional les bicicletes fabricades al país.

8. Quan cal pagar IVA?
Com a norma general, qualsevol mercaderia importada a Espanya amb un valor superior a 22 € és susceptible del pagament d'IVA (impost nacional), sempre que hi hagi una transacció econòmica pel mig, tant si el destinatari és una empresa com un particular.
Els regals privats per sobre de 45 € també són susceptibles del pagament d'IVA i només en el cas d'efectes personals utilitzats, després que la Duana ho comprovi segons el procediment establert, podrien estar-ne exempts. El tipus general de l'IVA per a la importació a Espanya és del 21%.
El tipus general de l'IVA per a la importació de productes a Espanya és del 21 % però a determinats productes se'ls aplica un IVA reduït (10%) o superreduït (4%). Es calcula sobre el valor de les mercaderies.

9. Per què és necessari el NIF per fer els tràmits duaners?
Els tràmits duaners es formalitzen amb el DUA (Document Únic Administratiu). El DUA és una declaració fiscal i com a tal requereix el NIF tant del remitent com del destinatari com a identificador (Resolució DUA 27 de juny de 2012 i disposició addicional sisena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).

10. Puc autoritzar un familiar, amic, etc. per fer els tràmits duaners en nom meu? Quina documentació necessita aquesta persona?

Si tries l'opció de fer els tràmits d'importació personalment, pots autoritzar una altra persona presentant l'“avís postal” que t'hem fet arribar a la teva bústia signada per l'interessat; DNI, passaport, NIE de la persona autoritzada; fotocòpia del DNI, passaport, NIE del destinatari i el Llibre de Família si el destinatari és menor d'edat.

11. Si la factura es troba a l'interior de la tramesa, es pot obrir el paquet?
L'Agència Tributària és l'única que té autorització legal per obrir un paquet postal d'ofici. És important advertir al remitent de la tramesa que la factura i altres documents que puguin ser necessaris per a la importació s'adhereixin a l'exterior de la tramesa. Tots els operadors postals disposen d'unes bosses especials per a aquesta finalitat. En el cas que la factura sigui a l'interior i si has decidit que Correos sigui el teu agent duaner per tramitar la importació, pots fer constar de manera expressa que la factura és dins del paquet i que vols autoritzar Correus perquè pugui obrir-lo. Aquesta autorització l'has de fer a l'avís postal amb les dades de la teva tramesa, que arribarà a la bústia del teu domicili i que has de tornar amb les teves dades a l'adreça que s'hi indica.

12. Quin és el termini màxim per fer els tràmits d'importació de la mercaderia?
La data límit per completar els tràmits d'importació és la que s'indica a l'avís postal que t'hem fet arribar.