Portal de Correos - Desenvolupament de persones

ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Recursos Humanos

Desenvolupament de persones

Per a Correos, les persones són el seu principal actiu estratègic. En aquest marc,  la formació constitueix un eix bàsic per al desenvolupament del talent dins del nostre negoci. 

Formació 

La formació que s'imparteix està centrada en el negoci i en les necessitats de l'empleat al llarg de la seva trajectòria professional.  

La nostra oferta formativa és àmplia i inclou tots els llocs i funcions, a través d'itineraris professionals, el desenvolupament professional i la gestió del talent tant intern com extern, és una altra de les nostres àrees d'actuació prioritàries.  

Entenem el procés de formació com un procés continu al llarg de la carrera professional. Per això,  integrem les tendències formatives més avantguardistes en el desenvolupament dels  diferents programes: 

 - Formació tècnica
 - Formació operativa 
 - Formació en habilitats de gestió 
 - Formació en idiomes 
 - Formació directiva 
 - Escola comercial
 - Formació en prevenció de riscos laborals 
 - Formació en medi ambient i sostenibilitat 

En formació hem apostat per la implantació de les  tecnologies més avançades com a eina facilitadora de l'aprenentatge en una organització "capil·laritzada", amb l'objectiu d'arribar a tots i cadascun dels empleats, independentment de la seva funció i localització geogràfica, apostant per l'eficiència, la rapidesa i l'adaptació permanent al canvi.

I per això el model d'aprenentatge electrònic de Correos i la seva evolució  és referent a escala nacional i internacional en estratègies d'implantació de gestió del canvi i d'adaptació a nous models organitzatius.   

Coneix els nostres centres de formació 

Centros de formación Centros de formación

Disposem  d'un centre de formació a escala nacional i d'aules de formació repartides per tota la geografia nacional, amb una ubicació privilegiada i amb els últims avenços tecnològics.

Responent a les demandes reiterades d'alguns dels nostres clients i proveïdors, les nostres instal·lacions de formació es poden llogar per a esdeveniments i reunions.

Per a més informació : buzon.aulas@correos.com

Desenvolupament

La promoció interna i el desenvolupament professional és una altra de les grans àrees d'actuació de la nostra política de RH. A més dels plans de formació, disposem de plans de desenvolupament individual gestionats  per models  interns de gestió que garanteixen la seva objectivitat i transparència (avaluació de l'acompliment,  model competencial, etc.)

A Correos entenem el desenvolupament com l'evolució de les persones segons el seu potencial,  acompliment, motivació i aspiracions.

En funció de les necessitats concretes detectades i en coordinació amb els programes formatius posem en marxa diferents alternatives, com ara: participació en projectes, mentoria, entrenament, estades  o assignacions en programes de col·laboració internacional.

Pla d'integració de persones amb discapacitat 

A Correos, la preocupació per la integració de persones amb discapacitat va més enllà del compliment de la llei.  Per això, implantem actuacions en aquesta matèria, vinculades als nostres objectius de gestió; algunes de les accions que se'n desprenen són:

 - Implantació de procediments específics interns de gestió 
 - Pla de comunicació  
 - Col·laboració amb centres d'ocupació i associacions.
 - Col·laboració en campanyes específiques 

Igualtat 

Promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la integració i la diversitat constitueixen principis bàsics en els models de gestió de les persones de Correos. Per a això, impulsem mesures com: 

 - Incloure en tots els itineraris formatius un apartat específic sobre igualtat. 
 - Implantar i seguir el  Pla d'igualtat.
 - Garantir la no-discriminació per raó de gènere en l'àmbit de la retribució.
 - Contribuir a assolir la plena efectivitat del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats a través de mesures que afavoreixin la conciliació entre la vida personal i professional. 
 - Implantar el protocol contra l'assetjament. 

Conciliació

A  Correos entenem la conciliació com les mesures que posem en marxa per   permetre que  puguem desenvolupar amb més harmonia la nostra vida professional personal i familiar. 

Les nostres mesures de conciliació superen en alguns casos la legislació vigent  i han estat reconegudes amb  els premis Randstad Award a la conciliació i l'atractiu laboral els tres últims anys: 2011, 2012 i 2013.

Entenem que per mantenir el lideratge i la competitivitat cal mantenir el compromís de tothom, i per això potenciem un entorn laboral altament productiu i motivador que doni resposta a les necessitats de les persones que treballem a Correos.