Portal de Correos - Sol·licitud d'accés

ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Sol·licitud d'accés
Portal de transparencia

  

La Llei de transparència permet als ciutadans exercir el dret d’accés a la informació pública, en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa continguda en aquest portal.

Teniu a la vostra disposició, a través d'aquestes pàgines, la possibilitat d'exercir aquest dret, dins dels límits previstos legalment.

El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’iniciarà amb la presentació de la sol·licitud corresponent, que haurà de permetre tenir constància de la identitat del sol·licitant, la informació que se sol·licita, l’adreça de contacte a l’efecte de comunicacions i, si escau, la modalitat que preferiu per accedir a la informació sol·licitada.

Per a la presentació de la sol·licitud us oferim els canals següents:

Correu postal, dirigit a l’adreça següent:

Portal de Transparència de Correos
Direcció de Relacions Institucionals i Coordinació
C/ Via Dublín, 7
28070 Madrid

- Per correu electrònic adreçat a transparencia.correos@correos.com

- Al Registre General de la seu de Correos, situat a Via Dublín, 7, 28070 Madrid, de dilluns a dijous en horari de 9.00 a 18.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00 hores.

En totes les sol·licituds haureu d’incloure el nom i dos cognoms, fotocòpia del DNI o passaport o bé signatura electrònica reconeguda en el cas de les sol·licituds enviades per correu electrònic, informació sol·licitada i adreça electrònica o adreça postal escollida per rebre la contestació.

Si el motiu de la sol·licitud és obtenir informació sobre els nostres productes, sobre una tramesa concreta o si desitgeu formular una queixa o reclamació, heu d’utilitzar el formulari de la secció “Atenció al Client”.

 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer, titularitat de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, la finalitat de la qual és atendre la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública, conforme a la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Us responsabilitzeu de la veracitat i l’exactitud de les dades de caràcter personal comunicades, i n’autoritzeu la recollida i el tractament per a aquesta finalitat. En el supòsit que es produeixi alguna modificació de les vostres dades, us preguem que ens ho indiqueu degudament a fi de mantenir les vostres dades actualitzades. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s’aportin, i n’evitarà l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud a la Direcció de Relacions Institucionals i Coordinació de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, c/ Via Dublín núm. 7, 28070 Madrid.