Portal de Correos - Solicitude de acceso

Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Solicitude de acceso
Portal de transparencia

  

A Lei de transparencia permite aos cidadáns exercer o dereito de acceso á información pública, naqueles ámbitos que non estean cubertos pola parte de publicidade activa contida neste portal.

Ten á súa disposición, a través destas páxinas, a posibilidade de exercer este dereito, dentro dos límites previstos legalmente.

O procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa presentación da correspondente solicitude, que deberá permitir ter constancia da identidade do solicitante, a información que se solicita, o enderezo de contacto para os efectos de comunicacións e, se for caso, a modalidade que prefira para acceder á información solicitada.

Para a presentación da solicitude ofrecémoslle as seguintes canles:

Correo postal, dirixido ao seguinte enderezo:

Portal de Transparencia de Correos
Dirección de Relaciones Institucionales y Coordinación
Vía Dublín, 7
28070 Madrid

- Por correo electrónico dirixido a transparencia.correos@correos.com

- No Rexistro Xeral da sede de Correos, situado en Vía Dublín, 7, 28070 Madrid, de luns a xoves en horario de 9.00 a 18.00 horas e venres de 9.00 a 14.00 horas.

En todas as solicitudes deberá incluír o seu nome e dous apelidos, fotocopia do DNI ou pasaporte, ou ben sinatura electrónica recoñecida no caso das solicitudes enviadas por correo electrónico; a información solicitada e o enderezo de correo electrónico ou enderezo postal elixido para recibir a contestación.

Se o motivo da súa solicitude é obter información sobre os nosos produtos, sobre un envío concreto ou se desexa formular unha queixa ou reclamación, debe utilizar o formulario da sección “Atención ao Cliente”.

 

De conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os seus datos persoais serán incorporados a un ficheiro, titularidade de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., cuxa finalidade é atender a súa solicitude de acceso á información pública, conforme á Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Vostede responsabilízase da veracidade e exactitude dos datos de carácter persoal comunicados, e autoriza a recollida e o tratamento destes para esta finalidade. No suposto de producirse algunha modificación dos seus datos, pregamos que nolo indique debidamente co fin de manter os seus datos actualizados. A Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., como responsable do tratamento, adoptará as medidas, de índole técnica e organizativa, necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal que se acheguen, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Informámolo de que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante solicitude á Dirección de Relacións Institucionais y Coordinación da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., Vía Dublín n.º 7, 28070 Madrid.