Portal de Correos - Informació duanera relativa a trameses postals

ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Informació duanera relativa a trameses postals
Información Aduanera
Enviar i rebre mercaderies per via postal

Els paquets o petits paquets amb mercaderies amb destinació fora de la Unió Europea (UE) o fora de les Canàries, Ceuta o Melilla en el cas d'aquests territoris poden estar subjectes a determinats requisits d'informació i tràmits duaners previs a la sortida (exportació) segons la legislació duanera vigent, principalment, per raons de seguretat internacional. Aquests requisits d'informació permeten agilitar els tràmits duaners a la destinació i disposar de més traçabilitat de les trameses.
Totes les trameses postals amb mercaderies procedents de països no europeus (importació), o de fora de les Canàries, Ceuta o Melilla en el cas d'aquests territoris, estan subjectes a controls fronterers de seguretat, a més de determinats tràmits d'importació necessaris per alliberar les trameses de la duana i rebre-les al domicili.
Les mercaderies importades poden estar subjectes a determinats drets aranzelaris i impostos depenent del contingut, del valor i d'altres factors en els supòsits legalment admissibles. Aquests imports es requeriran al destinatari de la tramesa (l'importador) per poder alliberar les trameses pendents de tramitació duanera.
Depenent de la legislació nacional i dels països de destinació, determinats articles poden estar restringits o prohibits. Correspon a l'expedidor informar-se sobre les condicions d'importació i exportació i informar-se sobre els documents necessaris (factura comercial, certificats, llicències...) que poden ser exigits per a la sortida o l'entrada al país de destinació. No obstant això, Correos us oferirà l'assessorament que estigui al seu abast per facilitar la tramesa o la recepció de les vostres trameses.