Portal de Correos - Privacitat

ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Privacitat

Per mitjà d'aquest avís, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA (d'ara endavant, Correos) informa de la seva política de protecció de dades de caràcter personal a fi que els usuaris puguin elegir lliurement i voluntàriament si desitgen comunicar a Correos les dades personals que se'ls sol·licitin amb motiu de la subscripció de serveis oferts a través del lloc web www.correos.es

S'adverteix els usuaris que algun dels serveis oferts a través del lloc web poden incloure condicions particulars en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L'accés als esmentats serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars establertes.

L'usuari garanteix que les dades personals que faciliti a Correos són veraces i que comunicarà qualsevol modificació que els afecti. En conseqüència, Correos s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment d'aquesta garantia per part de l'usuari.

Les dades que facilitin els usuaris seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal la titularitat del qual correspon a Correos, amb la finalitat de gestionar els serveis contractats. En els formularis s'indicarà del caràcter obligatori o facultatiu dels camps a emplenar.

Amb caràcter previ a qualsevol altre ús o finalitat dels fitxers titularitat de Correos, se sol·licitarà el consentiment de l'usuari conforme a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Es fa avinent als usuaris les dades de caràcter personal dels quals estiguin incorporades en fitxers de Correos que podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. A aquest efecte, podrà optar per contactar amb Correos a través del telèfon 902 197 197 o dirigir un escrit acompanyant-lo d'una còpia del document nacional d'identitat o d'un document equivalent, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA. C/ Vía Dublín, 7 - 28070 Madrid. Això sense perjudici de les utilitats d'accés, rectificació i revocació del consentiment que, si s'escau, Correos hagi posat a disposició de l'usuari a les pantalles dels respectius serveis.

Correos garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, així com la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal.

Correos garanteix que en el supòsit que se subcontractés alguna part del servei o serveis oferts a l'usuari, i que per a la seva execució calgués que el sotscontractista accedís a les dades de caràcter personal en la seva condició d'encarregat del tractament per compte de Correos, s'estipularan contractualment les obligacions de protecció de dades amb l'empresa contractada, de conformitat amb les previsions de l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

CORREOS l'informa que durant la navegació pel portal s'utilitzen galetes, que són fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari o client, i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l'usuari. Aquestes galetes s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l'usuari. En cap cas no poden llegir informacions emmagatzemades a l'ordinador, i serveixen exclusivament per a finalitats internes, com ara la personalització de la navegació. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes, decidir sobre la seva acceptació i impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur, si s'escau. Si us plau, consulteu les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.