Altres consultes

Com resoldre en línia litigis de productes o serveis contractats en línia?

La Comissió Europea ofereix la plataforma europea de resolució de litigis en línia (RLL) amb accés a eines de qualitat perquè comprar en línia sigui més segur i equitatiu.

Si vius a la Unió Europea, Noruega, Islàndia o Liechtenstein pots utilitzar-la per trobar una solució al teu problema, negociar-la directament amb l’empresa o per acordar que un organisme de resolució de litigis s’encarregui del teu cas.

La plataforma RLL no té vincles amb cap empresa i pots utilitzar-la en totes les llengües de la Unió Europea, així com en islandès i noruec.

Què és el suplement de combustible?

És un recàrrec que reflecteix l’augment en el preu del petroli i del combustible dièsel, el qual s’ha anat incrementant en els últims anys. Ens hem vist obligats a repercutir aquest augment per continuar prestant, i fins i tot millorant, la qualitat i el nivell habitual dels nostres serveis.

Taula d’aplicació