Una única identitat per a tots els serveis de Correos.

Amb Correos ID podràs identificar-te i accedir a tots els serveis i productes de Correos des d’una única identitat, sense necessitat de tornar a introduir la teva informació personal en cada registre o accés.

Per registrar-t’hi només cal que introdueixis un email o telèfon com a identificador d’usuari i que triïs una contrasenya segura. Podràs canviar-la sempre que et calgui des del menú superior d’opcions, o bé sol·licitant-ho des d’algun altre servei digital de Correos.

A més, per donar-te’n de baixa és molt senzill, només has de seleccionar “Esborrar Correos ID” al menú superior d’opcions. Tingues en compte que, si amb la teva identitat de Correos ID ja havies accedit a algun producte o servei de Correos, també s’eliminarà el teu compte en aquests serveis. Una vegada s’hagi processat la baixa de tots aquests serveis, Correos ID esborrarà el teu compte.

I si te’n penedeixes, no et preocupis, ja que podràs recuperar el compte en un termini de fins a 30 dies, durant els quals mantindrem una còpia de seguretat de tota la teva informació. Transcorregut aquest termini s’eliminarà de forma definitiva i no serà recuperable, per la qual cosa, si volguessis tornar a utilitzar Correos ID o qualsevol dels altres serveis, hauràs de fer tot el tràmit d’alta de nou.

Perfil.

Completa el perfil incloent-hi les teves dades personals, email i telèfon.

Recorda modificar les dades i mantenir el perfil actualitzat, ja que serà comú per a tots els serveis i productes de Correos i afectarà els que ja tens associats. És a dir, si canvies l’adreça per rebre les teves trameses de compra en línia, també es veurà actualitzada per a la resta de serveis de Correos.

Verificacions.

Verifica les dades del teu perfil, et serviran per identificar-te en altres productes i serveis. Com més dades verifiquis, més segur serà el teu compte.

Recorda que, per canviar el telèfon, has de repetir els passos de validació del nou número introduint el codi que t’enviarem per SMS o que, per canviar l’email, has de confirmar la teva adreça nova i seguir les instruccions indicades al correu de validació que t’enviarem.  

Des de Correos ID oferim diferents formes de validació de les teves dades a fi de garantir que rebis les comunicacions i que puguis accedir als nostres productes i serveis. No obstant això, continuem treballant per desenvolupar nous mecanismes que permetin validar tota la teva informació una única vegada i en un sol servei.

Serveis.

Accedeix a la llista de serveis de Correos que ofereixen la possibilitat d’utilitzar Correos ID com a identificació, on inclourem tots els productes i serveis nous que llancem.

A més, podràs comprovar quins tens donats d’alta, en procés de baixa o sense registrar.

Privacitat.

Gestiona els consentiments sobre les teves dades i per a quina finalitat s’utilitzen, autoritza o denega l’accés a la teva informació i dona’t de baixa als serveis que vulguis.

Recorda que no tots els serveis es poden donar de baixa automàticament a través de Correos ID, en alguns cal gestionar-ho mitjançant la pàgina web o l’app mòbil del servei. En qualsevol cas, deixarem de compartir les teves dades amb aquest servei des que seleccionis l’opció “Retirar accés” o “Donar de baixa”, i tu tampoc no hi podràs entrar fins que tornis a autoritzar-los l’accés:

Tota la informació es gestiona d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades).

Com utilitzar Correos ID

Registra-t’hi en línia en menys de dos minuts.
Verifica el teu email o el telèfon introduint el codi que t’enviarem a la via de contacte que prefereixis i tria una contrasenya segura.
Completa el teu perfil i accedeix a tots els serveis i productes de Correos. 
 Només se’t demanaran dades addicionals per registrar-te als serveis que calgui.