Cobertures i garanties

Cobertures per a enviaments nacionals i internacionals

Coneix tota la informació que necessites sobre les cobertures i garanties dels teus enviaments nacionals i internacionals.

Recorda que...

  • El beneficiari de qualsevol indemnització és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització la cobri el destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari.
  • Les condicions de cobertures i garanties s’estableixen en funció del producte contractat.

Nacionals

MÉS INFO

Internacionals

MÉS INFO