Deteriorament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent vol que la indemnització la cobri el destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari

Carta Certificada internacional

Garanties internacionals:
Per deteriorament:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 15 dies i màxim 6 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: l’import màxim és la tarifa + 30 DEG o tarifa + valor declarat en el cas que hagis contractat assegurança, la cobertura màxima del qual són 3.000€.
 • Condicions: has d’utilitzar sobres i embalatges que permetin garantir la integritat del contingut, i per això des de Correos t’oferim una àmplia varietat de productes adaptats a cada una de les teves necessitats. Recorda que les dades del remitent i del destinatari han d’anar a un lloc visible sobre l’embalatge.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar al reclamant un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s’hi fixin. 
Consulta tota la informació sobre Carta Certificada per a particulars
Consulta tota la informació sobre Carta Certificada per a empreses

Carta Certificada Urgente internacional

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 15 dies i màxim 6 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: l’import màxim és la tarifa + 30 DEG o tarifa + valor declarat en el cas que hagis contractat assegurança, la cobertura màxima del qual són 3.000€.
 • Condicions: has d’utilitzar sobres i embalatges que permetin garantir la integritat del contingut, i per això des de Correos t’oferim una àmplia varietat de productes adaptats a cada una de les teves necessitats. Recorda que les dades del remitent i del destinatari han d’anar a un lloc visible sobre l’embalatge.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar al reclamant el document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s’hi fixin. 
Consulta tota la informació sobre Carta Certificada Urgente per a particulars
Consulta tota la informació sobre Carta Certificada Urgente per a empreses

Paq Premium Internacional

Per deteriorament:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 4 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: fins a un màxim de 52,98€ segons el valor del deteriorament de la tramesa. A l’import de la indemnització cal sumar la tarifa abonada i l’Assegurança si l’has contractada, la cobertura màxima de la qual són 3.000€. 
 • Condicions: si una tramesa internacional gestionada per Correos és rebuda amb l’embalatge deteriorat cal que el destinatari, abans de signar la recepció de la tramesa, notifiqui la incidència a l’empleat postal i sol·liciti que s’aixequi una acta de danys. A més, ha de contactar amb el remitent perquè faci la reclamació corresponent amb Correos.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar al reclamant un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • A Correos ens reservem el dret d’avaluar si el paquet estava correctament protegit per garantir la integritat del contingut. Durant l’admissió, el nostre personal et pot assessorar sobre com preparar l’enviament i oferir-te l’embalatge més adequat.
Consulta tota la informació sobre Paq Premium Internacional per a particulars
Consulta tota la informació sobre Paq Premium Internacional per a empreses