Pèrdua

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització la cobri el destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari.

Carta certificada internacional

Per pèrdua:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 15 dies i màxim 6 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: l’import màxim és la tarifa + 30 DEG o tarifa + valor declarat en el cas que hagis contractat assegurança, la cobertura màxima del qual són 3.000€.
 • Condicions: has d’utilitzar sobres i embalatges que permetin garantir la integritat del contingut, i per això des de Correos t’oferim una àmplia varietat de productes adaptats a cada una de les teves necessitats. Recorda que les dades del remitent i del destinatari han d’anar a un lloc visible sobre l’embalatge.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa perduda o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s’hi fixin. 
Consulta tota la informació sobre Carta certificada per a particulars
Consulta tota la informació sobre Carta certificada per a empreses

Paq económico internacional

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 25 dies i màxim 6 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: tarifa abonada + 40 DEG + 4,5 DEG/kg + Assegurança en el cas que hagi estat contractada, la cobertura màxima de la qual són 3.000€.
 • Els drets especials de gir (DEG) són una divisa creada i utilitzada pel Fons Monetari Internacional (FMI) el valor de la qual és la suma de determinades quantitats de diverses monedes: el dòlar dels EUA, l’euro, el renminbi xinès, el ien japonès i la lliura esterlina. Els DEG es poden intercanviar per monedes de lliure ús.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar al reclamant el document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre Paq económico internacional per a particulars
Consulta tota la informació sobre Paq económico internacional per a empreses

Paq Standard

Garanties internacionals:
Per pèrdua:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 15 dies i màxim 6 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: tarifa abonada + 40DEG + 4,5 DEG/kg.
 • Si la tramesa té contractada Assegurança o Valor Declarat, la cobertura màxima de la qual són 3.000€, la indemnització seria la tarifa abonada + Assegurança o Valor Declarat.
 • Els drets especials de gir (DEG) són una divisa creada i utilitzada pel Fons Monetari Internacional (FMI) el valor de la qual és la suma de determinades quantitats de diverses monedes: el dòlar dels EUA, l’euro, el renminbi xinès, el ien japonès i la lliura esterlina. Els DEG es poden intercanviar per monedes de lliure ús.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa perduda o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre Paq Standard per a particulars
Consulta tota la informació sobre Paq Standard per a empreses

Paq Premium Internacional

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 7 dies i màxim 4 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: tarifa abonada + 52,98€ + el valor assegurat en el cas que hagi estat contractat, la cobertura màxima del qual són 3.000€.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar al reclamant el document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre Paq Premium Internacional per a particulars
Consulta tota la informació sobre Paq Premium Internacional per a empreses