Deteriorament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització la cobri el destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari.

Carta Certificada / Paquete Azul

Garanties nacionals
Per deteriorament:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació:
  • Carta Certificada: Mínim 7 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de la tramesa.
  • Paquete Azul: mínim 10 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de la tramesa.
 • Indemnització:
  • Carta Certificada:  30 € + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
  • Paquete Azul:  23,44 € + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
 • En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte extraviat.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: cal comunicar el deteriorament en el moment que es rep la tramesa. Altrament, considerarem que la tramesa s’ha lliurat en bon estat. No podrem admetre cap reclamació per dany/deteriorament o falta de contingut d’aquests productes si es constata després del lliurament.
 • Documents que cal aportar: podrem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i del contingut deteriorat per provar el dany i si l’embalatge és adequat per garantir la integritat de la tramesa. Durant l’admissió, el personal de Correos et pot assessorar sobre com pots preparar la tramesa i oferir-te l’embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’una tramesa extraviada, deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre trameses per a particulars
Consulta tota la informació sobre trameses per a empreses

Paq Estándar / Paq Premium

Per deteriorament:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: en els 7 dies naturals següents al lliurament.
 • Indemnització: 6,67 € per kg facturat (6,43 € per kg facturat per a trameses admeses el 2022).
 • La indemnització mínima és de 40 € només per al Paq Premium i els clients sense contracte. És a dir, si el càlcul de la suma de la  indemnització (segons la formula anterior) més la tarifa és inferior a 40 €, la indemnització ascendirà a 40 €. 
 • Condicions: per a aquesta mena d’incidències es farà un peritatge a fi de determinar l’import que cal pagar pel deteriorament sofert.
 • Documents que cal aportar: podrem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i el contingut deteriorat per provar el dany i si l’embalatge és adequat per garantir-ne la integritat. Durant l’admissió, el nostre personal et pot assessorar sobre com preparar l’enviament i oferir-te l’embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’un enviament deteriorat o amb falta de contingut, que disposi d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s’hi fixin.
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses