Deteriorament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització la cobri el destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari.

Carta Certificada / Paquete Azul

Garanties nacionals
Per deteriorament:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació:
  • Carta Certificada: Mínim 7 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de la tramesa.
  • Paquete Azul: mínim 10 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de la tramesa.
 • Indemnització:
  • Carta Certificada:  30 € + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
  • Paquete Azul:  23,44 € + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
 • En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte extraviat.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: cal comunicar el deteriorament en el moment que es rep la tramesa. Altrament, considerarem que la tramesa s’ha lliurat en bon estat. No podrem admetre cap reclamació per dany/deteriorament o falta de contingut d’aquests productes si es constata després del lliurament.
 • Documents que cal aportar: podrem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i del contingut deteriorat per provar el dany i si l’embalatge és adequat per garantir la integritat de la tramesa. Durant l’admissió, el personal de Correos et pot assessorar sobre com pots preparar la tramesa i oferir-te l’embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’una tramesa extraviada, deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre trameses per a particulars
Consulta tota la informació sobre trameses per a empreses

Paq Estándar / Paq Premium

Garanties nacionals:

Per demora:

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 21 dies, des de la data de lliurament de la tramesa.
 • Indemnització: es retorna la tarifa abonada.
 • Condicions: els terminis de lliurament només es compliran si l’admissió s’ha fet abans de les 16:00 h. Si no és així, el termini es pot incrementar 1 dia.
 • En les trameses amb destinació o origen a Andorra, les Canàries, Ceuta i Melilla, no es comptabilitzarà el temps destinat a la tramitació duanera.
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses