Pèrdua

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització la cobri el destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari.

Carta Certificada / Paquete Azul

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 7 dies per extraviament i màxim 4 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: 23,44€ + assegurança, en el cas d’haver-la contractat.
 • A l’import de la indemnització cal sumar-hi el Valor Declarat, si l’has contractat. En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
 • Pel valor declarat.
 • Per reposició de l’objecte extraviat.
 • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: és necessari comunicar la incidència en el moment previst de recepció de l’enviament. Altrament, considerarem que l’enviament s’ha lliurat en bon estat i no admetrem cap reclamació.
 • En cas de reclamació d’una tramesa perduda, deteriorada o amb falta de contingut que tingui assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre trameses per a particulars
Consulta tota la informació sobre trameses per a empreses

Paq Estándar / Paq Premium

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 1 any des de la data d’admissió de la tramesa.
 • Indemnització: 5,98€ per kg facturat.
 • La indemnització mínima és de 40€. A l’import de la indemnització, cal sumar-hi el valor declarat o l’assegurança a tot risc si l’has contractada, la cobertura màxima de la qual són 6.000€.
 • Condicions: indemnització corresponent a l’import de l’assegurança contractada més la devolució de la tarifa.
 • Les trameses regulades per la LCTTM (Llei de contractació de transport terrestre de mercaderies) porten una assegurança associada, per la qual cosa, en cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte extraviat.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa perduda, deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, es podrà sol·licitar al reclamant el document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses