Pèrdua

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització la cobri el destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud signada que autoritzi la compensació al destinatari.

Carta Certificada / Paquete Azul

Per pèrdua:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació:
  • Carta Certificada: Mínim 7 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de la tramesa.
  • Paquete Azul: mínim 10 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de la tramesa.
 • Indemnització:
  • Carta Certificada:  30 € + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
  • Paquete Azul:  23,44 € + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
 • En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte extraviat.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: cal comunicar el deteriorament en el moment que es rep la tramesa. Altrament, considerarem que la tramesa s’ha lliurat en bon estat.                                            No podrem admetre cap reclamació per dany/deteriorament  o falta de contingut d’aquests productes si es constata després del lliurament.
 • Documents que cal aportar: podrem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i del contingut deteriorat per comprovar el dany i si l’embalatge és adequat per garantir la integritat de la tramesa. Durant l’admissió, el personal de Correos et pot assessorar sobre com pots preparar la tramesa i oferir-te l’embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’una tramesa extraviada, deteriorada o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre trameses per a particulars
Consulta tota la informació sobre trameses per a empreses

Paq Estándar / Paq Premium

Per pèrdua:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 1 any des de la data d’admissió de la tramesa.
 • Indemnització: 6,67 € per kg facturat (6,43 € per kg facturat per a trameses admeses el 2022) més la devolució de la tarifa.
 • La indemnització mínima és de 40 € només per al Paq Premium i els clients sense contracte. És a dir, si el càlcul de la suma de la  indemnització (segons la formula anterior) més la tarifa és inferior a 40 €, la indemnització ascendirà a 40 €. 
 • Si la tramesa porta Valor Declarat o Assegurança a Tot Risc, la cobertura màxima de la qual són 6.000 €, la indemnització consistirà en la devolució de la tarifa més el Valor Declarat o Segur. 
 • Les trameses regulades per la LCTTM (Llei de contractació de transport terrestre de mercaderies) porten una assegurança associada, per la qual cosa, en cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte extraviat.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’una tramesa perduda, deteriorada o amb falta de contingut que compti amb assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s’hi fixin.

Això i lliurar la teva tramesa tan ràpid com puguem.

Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses