Tractament de les dades

Vols més informació sobre el tractament de les teves dades personals quan fas o reps una tramesa?

Consulta la Política de protecció de dades.
Política de protecció de dades

En què consisteix la nova normativa RGPD?

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) és la normativa europea que pretén regular i protegir el tractament i la lliure circulació de les dades personals de les persones físiques.

Què són les dades de caràcter personal?

Les dades que permeten identificar-te fàcilment: nom, cognoms, DNI, adreça, adreça electrònica...

És per això que la protecció d’aquestes dades és un dret fonamental.

Per què tracta les meves dades Correos? Quin ús els dona?

A Correos fem ús de les teves dades per prestar-te el servei que hagis contractat, donar-te resposta a una sol·licitud o proposar-te enquestes que ens permetin veure en què podem millorar, sempre que ens hagis donat el teu consentiment.

Només facilitarem la teva informació en el cas d’estar-hi obligats per llei i si ho requerissin jutges o tribunals. 

Per a més informació, pots consultar la Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Si presto el meu consentiment, puc retirar-lo?

És clar. A través de la nostra adreça postal o per correu electrònic a l’adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com podràs sol·licitar la retirada de les teves dades en qualsevol moment i de manera gratuïta. A més, et recordarem aquesta possibilitat en totes les comunicacions comercials que t’enviem.

Quins altres drets tinc?

  • Drets ARCO: accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • Dret de portabilitat: tramesa d’una còpia en la qual s’incloguin totes les dades que ens has facilitat.
  • Dret de limitació al tractament: no podrem fer ús de les teves dades per a determinats tractaments o seran bloquejades durant un període de temps.

Finalment, si creus que hem fet un mal ús de les teves dades, pots posar-te en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades o interposar una reclamació davant de l’AEPD.

Durant quant de temps es conserven les meves dades?

Només durant el termini necessari per fer els tractaments previstos. En acabar aquest període, se suprimiran.

Comparteix Correos les meves dades amb altres persones?

A Correos no compartirem mai les teves dades, tret que la situació ho requereixi: 

  • Si hi estem obligats per llei.
  • Si fas una petició a Correos que hauria d’anar adreçada a una altra companyia del Grupo Correos.
  • Si ens autoritzes a compartir les teves dades amb altres empreses del Grupo Correos o amb terceres empreses perquè et puguin enviar informació comercial.

A la nostra Política de protecció de dades s’enumeren totes les comunicacions previstes.

Per a més informació, pots consultar la Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Què és el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades és el responsable d’assegurar que Correos compleix la normativa de protecció de dades.

La seva adreça electrònica és dpdgrupocorreos@correos.com