Protocol de Correos davant la COVID-19

Les mesures de seguretat que pren Correos s’han dissenyat des d’una perspectiva 360°, amb recomanacions que inclouen tot el complex sistema operatiu de l’empresa i que protegeixen la nostra àmplia gamma de clients.

A més de tenir cura dels nostres treballadors durant la seva jornada laboral, a Correos hem volgut anar un pas més enllà i estendre les recomanacions al desplaçament dels empleats des de casa fins a la feina. 

S’ha aconsellat seguir les indicacions sanitàries i preventives en tot moment, és a dir, mantenir la màxima distància interpersonal possible, així com la higiene freqüent de mans i l’ús recomanable de la mascareta en els casos en què no es pugui mantenir la distància de seguretat o la normativa ho exigeixi.

Durant la jornada laboral continua sent convenient utilitzar la mascareta i aquest ús queda circumscrit, tant en exteriors com en interiors, als llocs i situacions que disposen les autoritats sanitàries.

A continuació, et presentem les mesures específiques que ens han portat a rebre la certificació de Bureau Veritas, en la qual es reconeix Correos com a Espai Segur.

MESURES ACTUALS DE CORREOS PER A LA PREVENCIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LA COVID-19

Seguretat general a les instal·lacions de Correos

Som conscients que una gran part del treball dels nostres empleats ha de ser presencial obligatòriament. Per això, la prevenció als nostres edificis ha estat primordial. 

Començant per la regulació a l’entrada i la sortida d’edificis, vam establir mesures que impedeixen la concentració de treballadors/es. En funció de la tipologia de cada centre de treball, hem implantat mesures d’entrada i sortida esglaonada, o lapses de temps entre el final d’un torn i el començament del següent, etc. A més, hem indicat que s’eviti l’accés de personal que sigui aliè als centres de treball, i en cas que l’accés sigui necessari, s’ha de fer mantenint la distància interpersonal i durant el temps mínim imprescindible.

D’altra banda, el control d’aforament dels nostres espais i zones comunes és una altra de les nostres màximes prioritats. Per salvaguardar la seguretat, s’han dissenyat àrees amb ocupació màxima i torns esglaonats de descansos. De la mateixa manera, s’ha regulat l’ús dels lavabos i vestidors. S’aconsella que s’utilitzin de manera unipersonal i són sotmesos a un protocol estricte de neteja periòdica.

 

Modificació de la neteja i la higiene de les unitats

Correos ha optimitzat la neteja i la higiene de les seves instal·lacions des que va començar la pandèmia. Hem dissenyat un pla de neteja específic per a les nostres unitats, en el qual s’inclou un registre de les activitats que es fan, així com l’augment de la freqüència i la intensitat de la neteja. 

Els centres de treball es netegen diàriament i es presta especial atenció a les superfícies següents: manetes, poms i tiradors de portes i finestres; interruptors; botons d’ascensors; baranes d’escales; superfícies de les taules de treball i zones comunes d’ús públic. 

Totes les unitats disposen de desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat, perquè els treballadors desinfectin els seus vehicles i equips de treball cada dia.

Ventilació contínua 

La ventilació i climatització són una mesura primordial als nostres centres de treball. Totes les nostres unitats han rebut instruccions per fer tasques de ventilació diària adequades a les característiques de cada espai. 

A més, el manteniment preventiu que s’efectua als equips de climatització inclou la neteja, el manteniment i la substitució dels filtres d’aire periòdicament. 

 

Treballadors Especialment Sensibles

Els nostres empleats són la nostra prioritat absoluta! Per això, hem creat un conjunt de procediments únics per als nostres treballadors especialment sensibles davant la COVID-19. En aquests procediments es preveuen mesures excepcionals per a treballadors amb especial vulnerabilitat davant el coronavirus SARS-CoV-2.

Repartiment

La distància de seguretat interpersonal i l’ús recomanat de la mascareta són les dues màximes establertes a la Xarxa de Distribució de les trameses. 

Els nostres empleats no han de mantenir en cap moment contacte directe amb el destinatari de la tramesa. En el moment del lliurament, una vegada que el carter hagi recollit la informació del receptor, deixarà la tramesa al seu abast i es mantindrà allunyat.

En el cas de les notificacions administratives, burofax, telegrames i trameses amb imports associats, es lliuraran sota signatura, complint un protocol de seguretat estricte tant per al carter com per al client destinatari de la tramesa.

Finalment, pel que fa a la Xarxa logística, fem neteges diàries entre torns per garantir la desinfecció dels equips de treball i elements logístics que hi ha als centres. A més, hem establert mesures per evitar aglomeracions a les entrades i sortides, per tal d’assegurar que totes les operacions es facin respectant la distància mínima de seguretat.

Oficines

Una de les mesures més importants adoptades a la nostra Xarxa d’oficines és el control d’aforaments per evitar aglomeracions, així com la distància de seguretat interpersonal. Com ho hem aconseguit?

Hem indicat a totes les nostres oficines l’aforament màxim i implantat mesures preventives i de control basades en la restricció d’aforaments segons les normatives autonòmiques vigents.

A més de senyalitzar el flux de moviment dins de totes les sucursals, s’han instal·lat a les oficines dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada, o tan a prop com sigui possible del gestor de torns, perquè cada client s’higienitzi les mans abans d’entrar.

Als espais de més afluència, un empleat/ada de les oficines pren el rol d’ambaixador i dinamitza el moviment dels clients per garantir les mesures d’aforaments esmentades prèviament. 

Una vegada a les finestretes, s’ha d’evitar el contacte entre empleats/ades i usuaris per la qual cosa hem instal·lat mampares de separació als llocs d’atenció al client. Tot l’intercanvi es fa deixant documents, cartes, paquets, tiquets, diners, etc. al taulell. No s’estableix mai contacte físic directe entre empleat/ada i client.

Com accedeixen els clients a la signatura electrònica per a l’admissió i la recepció de trameses?

Alguns dels nostres processos de lliurament i recepció de trameses requereixen la signatura obligatòria dels clients a les tauletes electròniques distribuïdes a les nostres oficines.  Aquesta signatura es fa garantint que el client s’hagi netejat prèviament les mans amb gel hidroalcohòlic, del qual es disposa també a prop de la tauleta de signatura. El client no signarà fins que no s’hagi higienitzat les mans.