Protocol de Correos davant la COVID-19

Correos garanteix la teva seguretat davant la COVID-19! Ens hem mantingut sempre actius durant la crisi mundial per coronavirus i hem garantit així el flux de mercaderia entre els ciutadans, servei essencial. No ha estat una tasca senzilla, però estem orgullosos d’haver garantit la seguretat sanitària dins de tot l’ecosistema de Correos. El nostre compromís amb la societat és ferm i, per tant, la seguretat dels nostres empleats i clients ha estat una prioritat des del minut 0 de la pandèmia. 

Demostrem les nostres paraules amb fets! Aquest és el material de protecció que hem repartit per tota la nostra xarxa d’acció (oficines, repartiment, centres de logística...) a fi de maximitzar la seguretat: aproximadament 14 milions de mascaretes tipus FFP2, més de 98.000 litres de gel hidroalcohòlic, així com més de 30.000 litres de gel desinfectant i uns 20,5 milions de guants. 

Hem aconseguit fins i tot el Segell AENOR, que reconeix l’adequació de  Protocols d’actuació i  Documents de Mesures Organitzatives i Preventives davant la COVID-19 d’acord amb les exigències del Ministeri de Sanitat. 

Segell AENOR

Les nostres mesures de seguretat s’avalen amb el Segell d’AENOR!

Sí, estem molt orgullosos que l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació hagi reconegut la nostra tasca preventiva. D’aquesta manera, s’acredita que els nostres Protocols d’actuació i Documents de Mesures Organitzatives i Preventives davant la COVID-19 s’adapten a les exigències i recomanacions establertes pel Ministeri de Sanitat en matèria de prevenció i higiene.

Per què hem aconseguit el reconeixement d’AENOR?

Una de les nostres iniciatives més importants ha consistit a mantenir actiu un protocol d’actuació permanentment actualitzat i adaptat a l’evolució de la situació des de l’inici de la crisi sanitària. El nostre objectiu sempre ha estat garantir i minimitzar la possible incidència de la malaltia entre els nostres treballadors.

Per complir aquesta finalitat hem posat en marxa un pla de mesures preventives en matèria de seguretat i salut per a empleats i clients. Entre aquestes mesures destaquen la neteja i desinfecció d’oficines i instal·lacions, procediments de lliuraments i recollides segures, control d’aforaments als centres de treball, foment del teletreball, gestió del risc del personal especialment sensible i mesures de protecció individual. A més, els nostres empleats han rebut formació i informació específica sobre la COVID-19 de manera contínua i actualitzada. 

Com ha avaluat AENOR el nostre compromís amb la seguretat?

Des de l’equip d’AENOR van dur a terme una auditoria en la qual van revisar els documents que detallaven els nostres protocols d’actuació i els procediments adoptats per garantir la seguretat de tots els nostres treballadors davant la COVID-19. Però, a més, van verificar de manera presencial el compliment de les mesures establertes a les unitats de repartiment, oficines, centres de tractament i edificis administratius.

 

No ho diem nosaltres, ho diu AENOR: el compromís de Correos per garantir la seguretat i la salut, tant dels seus treballadors com de clients, proveïdors, col·laboradors i, en general, de tota la ciutadania que diàriament dipositen la seva confiança en la companyia, està comprovat. 

MESURES ACTUALS DE CORREOS PER A LA PREVENCIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LA COVID-19

Les mesures de seguretat preses a Correos s’han dissenyat des d’una perspectiva 360°, amb recomanacions que inclouen tot el complex sistema operatiu de l’empresa. 

Un dels nostres protocols més importants és el d’actuació quan es presenten casos de COVID-19 entre qualsevol dels empleats de les nostres instal·lacions. S’estableixen les pautes que cal seguir davant de possibles casos positius, els seus  contactes estrets i com gestionar-los. No només es protegeixen els treballadors afectats, sinó també la resta de la plantilla. 

A més, a Correos hem volgut anar un pas més enllà i estendre les recomanacions al desplaçament dels nostres empleats des de casa a la feina. Els hem recomanat seguir les indicacions sanitàries i preventives en tot moment, és a dir, mantenir la màxima distància interpersonal possible, així com la higiene freqüent de mans i l’ús de mascareta.

Per descomptat, l’ús de la mascareta és totalment obligatori a tots els nostres centres de treball, així com la disposició de gel hidroalcohòlic per a treballadors i clients. A tots els centres hi ha guants a disposició dels  treballadors/es de manera que les persones que en sol·licitin els puguin utilitzar.

A continuació, et presentem les mesures específiques que ens han portat a rebre el segell d’AENOR.

Seguretat general a les instal·lacions de Correos

Som conscients que una gran part del treball dels nostres empleats ha de ser presencial obligatòriament. Per això, la prevenció als nostres edificis ha estat primordial. 

Començant per la regulació a l’entrada i la sortida d’edificis, vam establir mesures que impedeixen la concentració de treballadors/es. En funció de la tipologia de cada centre de treball, hem implantat mesures d’entrada i sortida esglaonada, o lapses de temps entre el final d’un torn i l’inici del següent, etc. A més, hem indicat que s’eviti l’accés de personal que sigui aliè als centres de treball.

D’altra banda, el control d’aforament dels nostres espais i zones comunes és una altra de les nostres màximes prioritats. Per salvaguardar la seguretat, s’han dissenyat àrees amb ocupació màxima i torns esglaonats de descansos. De la mateixa manera, s’ha regulat l’ús dels lavabos i vestidors. S’aconsella que s’utilitzin de manera unipersonal i són sotmesos a un protocol estricte de neteja periòdica.

Modificació de la neteja i la higiene de les unitats

Correos ha optimitzat la neteja i la higiene de les seves instal·lacions des de l’inici de la pandèmia. Hem dissenyat un pla de neteja específic per a les nostres unitats, en el qual s’inclou un registre de les activitats fetes, així com l’augment de la freqüència i la intensitat de la neteja. 

Els centres de treball es netegen diàriament i es presta especial atenció a les superfícies següents: manetes, poms i tiradors de portes i finestres; interruptors; botons d’ascensors; baranes d’escales; superfícies de les taules de treball i zones comunes d’ús públic. 

De la mateixa manera, els vehicles i equips de treball (safates, gàbies i carros) es netegen i desinfecten cada dia.

Ventilació contínua 

La ventilació i climatització són una mesura primordial als nostres centres de treball. Totes les nostres unitats han rebut instruccions per fer tasques de ventilació diària adequades a les característiques de cada espai. 

A més, el manteniment preventiu que s’efectua als equips de climatització inclou la neteja, el manteniment i la substitució dels filtres d’aire periòdicament. 

 

Treballadors Especialment Sensibles

Els nostres empleats són la nostra prioritat absoluta! Per això, hem creat un conjunt de procediments únics per als nostres treballadors especialment sensibles davant la COVID-19. En aquests procediments es preveuen mesures excepcionals per a treballadors amb especial vulnerabilitat davant el coronavirus SARS-CoV-2.

Repartiment

La distància de seguretat interpersonal i l’obligatorietat d’utilitzar mascareta són les dues màximes establertes a la Xarxa de Distribució de les trameses. 

Els nostres empleats no han de mantenir en cap moment contacte directe amb el destinatari de la tramesa. En el moment del lliurament, una vegada que el carter hagi recollit la informació del receptor, deixarà la tramesa al seu abast i se n’anirà. En conseqüència, totes les trameses de lliurament domiciliari amb imports associats s’avisaran, per al seu lliurament a l’oficina. 

En el cas de les notificacions administratives, burofax i telegrames, es lliuraran sota signatura, complint un protocol de seguretat estricte tant per al carter com per al client destinatari de la tramesa.

Finalment, pel que fa a la Xarxa logística, fem neteges diàries entre torns per garantir la desinfecció dels equips de treball i elements logístics que hi ha als centres. A més, hem adaptat les jornades per evitar aglomeracions a les entrades i sortides per tal d’assegurar que totes les operacions es facin respectant la distància mínima de seguretat.

Oficines

Una de les mesures més importants adoptades a la nostra Xarxa d’oficines és el control d’aforaments per evitar aglomeracions, així com la distància de seguretat interpersonal. Com ho hem aconseguit?

Hem implantat mesures preventives i de control basades en la restricció d’aforaments segons les normatives autonòmiques vigents. 

A més de senyalitzar el flux de moviment dins de totes les sucursals, s’han instal·lat a les oficines dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada, o tan a prop com sigui possible del gestor de torns, perquè cada client s’higienitzi les mans abans d’entrar.

Als espais de més afluència, un empleat/ada de les oficines pren el rol d’ambaixador i dinamitza el moviment dels clients per garantir les mesures d’aforaments esmentades prèviament. 

Una vegada a les finestretes, s’ha d’evitar el contacte entre empleats/ades i usuaris per la qual cosa hem instal·lat mampares de separació als llocs d’atenció al client. Tot l’intercanvi es fa deixant documents, cartes, paquets, tiquets, diners, etc. al taulell. No s’estableix mai contacte físic directe entre empleat/ada i client.

Com accedeixen els clients a la signatura electrònica per a l’admissió i la recepció de trameses?

Alguns dels nostres processos de lliurament i recepció de trameses requereixen la signatura obligatòria dels clients a les tauletes electròniques distribuïdes a les nostres oficines.  Aquesta signatura es fa garantint que el client s’hagi netejat prèviament les mans amb gel hidroalcohòlic, del qual es disposa també a prop de la tauleta de signatura. El client no firmarà fins que no s’hagi higienitzat les mans.