Especial Ucraïna/Rússia

Ucraïna: 

Es manté oberta l’admissió. Les trameses a aquesta destinació són distribuïdes pel correu d’Ucraïna, amb dificultats i limitacions horàries i zonals en la distribució, de manera que les trameses es podrien veure demorades.

Rússia: 

Es manté  oberta l’admissió. Atesa l’escassetat i les dificultats de transport, les trameses dirigides a aquesta destinació poden patir retard.

Les trameses amb destinació Rússia estan subjectes a restriccions a l’exportació acordades per la Unió Europea, per això, aquestes trameses poden ser inspeccionades per l’autoritat competent per comprovar el compliment de les mesures esmentades. Més informació.