Caixer automàtic

Per seguretat, tingueu sempre al cap aquestes precaucions:

 •  Cobriu sempre el teclat amb la mà quan teclegeu la clau en un caixer automàtic.
 •  No accepteu mai ajuda d’estranys en fer transaccions en un caixer automàtic.

Les bandes organitzades de delinqüents utilitzen una sèrie de mecanismes per obtenir la vostra informació financera i així poder accedir als vostres diners. No permeteu que això ocorri i seguiu aquestes recomanacions:

 Quan hàgiu de fer servir el caixer

 •  No utilitzeu mai caixers automàtics amb missatges estranys a la pantalla o amb algun dany en l’estructura. Denuncieu immediatament qualsevol anomalia o objectes estranys a la policia i al banc perquè revisin el caixer.
 •  Abans d’introduir la targeta, verifiqueu que l’espai on s’insereix sigui en perfecte estat, sense obstruccions ni elements desconeguts.
 •  Verifiqueu que la persona que teniu al darrere a la fila és a una distància prudent.
 •  Després de fer la transacció, confirmeu que la pantalla torni al menú d’inici o de benvinguda.

 Precaucions amb la clau

 •  No compartiu ni escriviu la vostra clau.
 •  Canvieu la clau amb certa periodicitat i feu servir més d’un codi per als diferents serveis que us presta el banc.
 •  No teclegeu mai la clau en presència de desconeguts.
 •  No lliureu la vostra targeta a tercers, la targeta és d’ús personal i intransferible.

Precaucions generals

 • En retirar els diners, compteu-los discretament, agafeu el comprovant, verifiqueu el saldo i guardeu-lo o destruïu-lo.
 • Reviseu amb freqüència els saldos dels vostres comptes.
 • Guardeu sempre la targeta en un lloc segur.