Gestió duanera DUA

La gestió duanera el DUA és el control a què se sotmeten les trameses que surten o entren a Espanya procedents de països de fora de la Unió Europea, les Canàries, Ceuta i Melilla.

Ens encarreguem de formalitzar el document DUA que necessitis perquè puguis acreditar la sortida o entrada de la teva mercaderia. 

DUA Importació

A l’hora de gestionar la teva correspondència, has de saber que totes les trameses que entren a Espanya des d’un país que no pertanyi a la Unió Europea o que vinguin de les Canàries, Ceuta i Melilla estaran subjectes a controls per part de la Duana. Fins i tot les mercaderies comprades a través d’Internet estaran sotmeses a aquest procés de control, així com al pagament d’imports duaners.  

Recorda que si reps una tramesa internacional tens l’obligació d’informar-te sobre la mercaderia que està restringida o prohibida a Espanya, així com de presentar els documents que calguin per permetre’n l’entrada al país. 

Les mercaderies importades poden estar subjectes a diferents impostos i drets aranzelaris segons quin sigui el seu contingut, valor i altres factors previstos legalment. Aquests imports han de ser abonats pel destinatari de la tramesa perquè pugui recollir els paquets pendents de tramitació duanera.

Determinats articles poden estar restringits o prohibits, depenent de la legislació nacional i dels països de destinació. La persona que fa l’enviament és la responsable d’informar-se sobre les condicions d’importació i exportació, així com de facilitar els documents requerits per a la sortida o entrada al país de destinació. No obstant això, des de Correos t’oferim l’assessorament que necessitis per enviar o rebre les teves trameses.

D’altra banda, la importació al territori nacional de mercaderia procedent de tercers països pot estar subjecta a controls de seguretat, segons el tipus de mercaderia que contingui, més enllà dels tràmits que s’hagin de fer davant de la Duana per poder lliurar la tramesa al teu domicili. Així mateix, poden requerir el pagament dels tributs obligatoris segons la llei.

Si la teva empresa exporta mercaderia per via postal pots triar que sigui Correos qui efectuï els tràmits d’importació i exportació com el teu representant davant de la Duana.

DUA Exportació.

Els paquets amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la Unió Europea (UE) poden estar subjectes a determinats tràmits duaners previs a la seva exportació per raons de seguretat internacional, segons la legislació duanera vigent. És possible que es requereixi determinada informació addicional per a aquesta mena de trameses que permeti agilitar els tràmits a les duanes i millorar-ne la traçabilitat.

Així mateix, totes les trameses postals amb mercaderies procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla o de països fora d’Europa estan subjectes a controls fronterers de seguretat i a determinats tràmits d’importació, necessaris per alliberar-les de la duana i rebre-les al domicili.

Per a les teves trameses de paqueteria comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta, Melilla i països que no pertanyen a la Unió Europea:

Des de la Península i les Balears:

  • DUA d’exportació nacional: per a les teves trameses de paqueteria comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta i Melilla.
  • DUA d’exportació internacional: per a les teves trameses de paqueteria comercial des de la Península i les Balears.

Des de les Canàries:

  • DUA d’exportació nacional: per a les teves trameses de paqueteria comercial des de les Canàries cap a la Península i les Balears, Ceuta i Melilla.
  • DUA d’exportació internacional: per a les teves trameses de paqueteria comercial des de les Canàries cap a països que pertanyen o no a la Unió Europea.

El DUA d’exportació, a més dels beneficis que s’han indicat abans, permet que en cas que una mercaderia retorni al territori, pugui acreditar que és una mercaderia comunitària, que va sortir en una venda, de tal manera que en tornar i ser reimportada, eviti que l’exportador hagi de pagar l’IVA a la reimportació d’aquesta mercaderia.

Importació

Si reps mercaderies de països no europeus o de territoris especials, t’interessa conèixer aquesta informació

MÉS INFO

Exportació

Si envies mercaderies fora de la UE o a territoris especials, t’interessa conèixer aquesta informació

MÉS INFO