Gestió duanera

Els següents moviments d’enviaments comporten control duaner i, per tant, gestió duanera:

  • Sortida d’enviaments des de Península i les Balears cap a països no pertanyents a la UE, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.
  • Sortida d’enviaments des de les Illes Canàries, Ceuta o Melilla cap a qualsevol altre territori.
  • Entrada d’enviaments a la Península i les Balears procedents de països no pertanyents a la UE, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.
  • Entrada d’enviaments a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla procedents de qualsevol altre territori.

Nosaltres ens encarreguem de fer les gestions que necessitis perquè puguis acreditar la sortida o entrada de la teva mercaderia.

 

Importació

A l’hora de gestionar els teus enviaments, has de saber que tota la mercaderia que entra a Espanya des d’un país que no pertanyi a la Unió Europea o que vingui de les Canàries, Ceuta i Melilla estarà subjecta a controls per part de la Duana. Fins i tot les mercaderies comprades a través d’Internet estaran sotmeses a aquest procés de control, així com al pagament d’imports duaners.  

Les mercaderies importades poden estar subjectes a diferents impostos i drets aranzelaris segons quin sigui el seu contingut, valor i altres factors previstos legalment. Aquests imports han de ser abonats pel destinatari de la tramesa perquè pugui recollir els paquets pendents de tramitació duanera.

Determinats articles poden estar restringits o prohibits, depenent de la legislació nacional i dels països de destinació. La persona física o jurídica que fa la importació és la responsable d’informar-se sobre les condicions, així com de facilitar els documents requerits per a l’entrada al país de destinació.

D’altra banda, la importació al territori nacional de mercaderia procedent de tercers països pot estar subjecta a controls de seguretat, segons el tipus de mercaderia que contingui, més enllà dels tràmits que s’hagin de fer davant de la Duana per poder lliurar la tramesa al teu domicili. Així mateix, poden requerir el pagament dels tributs obligatoris segons la llei.

 

Exportació.

Els paquets amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la Unió Europea (UE) poden estar subjectes a determinats tràmits duaners previs a la seva exportació, segons la legislació duanera vigent. És possible que es requereixi determinada informació addicional per a aquesta mena de trameses que permeti agilitar els tràmits a les duanes i millorar-ne la traçabilitat.

Així mateix, tots els enviaments amb mercaderies procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla o de països de fora d’Europa estan subjectes a controls fronterers de seguretat i a determinats tràmits d’exportació, necessaris per enviar a la seva destinació internacional.

Per a les teves trameses de paqueteria comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta, Melilla i països que no pertanyen a la Unió Europea:

 

Des de la Península i les Balears:

  • DUA d’exportació nacional: per als teus enviaments des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta i Melilla.
  • DUA d’exportació internacional: per als teus enviaments des de la Península i les Balears.

 

Des de les Canàries:

  • DUA d’exportació nacional: per als teus enviaments des de les Canàries cap a la Península i les Balears, Ceuta i Melilla.
  • DUA d’exportació internacional: per als teus enviaments des de les Canàries cap a països que pertanyen o no a la Unió Europea.

 

El DUA d’exportació, a més dels beneficis que s’han indicat abans, permet que en cas que una mercaderia retorni al territori, pugui acreditar que és una mercaderia comunitària, que va sortir en una venda, de tal manera que en tornar i ser reimportada, eviti que l’exportador hagi de pagar els impostos a la reimportació d’aquesta mercaderia.

Importació

Si reps mercaderies de països no europeus o de territoris especials, t’interessa conèixer aquesta informació

MÉS INFO

Exportació

Si envies mercaderies fora de la UE o a territoris especials, t’interessa conèixer aquesta informació

MÉS INFO