Tràmits duaners d’importació

Si estàs esperant un enviament internacional, recorda que totes les mercaderies, fins i tot les comprades per internet, poden estar subjectes a restriccions i al pagament d’imports duaners i de gestió per part de Correos segons el contingut, el valor i altres criteris que la Duana aplica a les trameses.

 • Despeses duaneres d’importació segons la legislació vigent:
  • Pagament de drets aranzelaris (impost comunitari de la Unió Europea) en funció del contingut de la tramesa.
  • Pagament d’impostos nacionals (IVA) o locals (IGIC, AIEM, IPSI) segons correspongui.
  • Pagament d’impostos especials: tabac, alcohol...
 
 • Despeses de Correos per gestió i tractament de les trameses:
  • Tramitació del Document Únic Administratiu (DUA) d’Importació Tarifa per presentació a la Duana. (DUA ordinaris trameses > 150 euros)
  • Tarifa per gestió duanera (trameses ≤ 150 euros que no vinguin per IOSS)
  • Despeses derivades dels controls fronterers de seguretat, segons la naturalesa de la tramesa (sanitat, farmàcia, veterinària, etcètera).
  • Qualsevol altra despesa derivada de les gestions necessàries per a la gestió duanera de la tramesa.

És fonamental presentar la factura comercial, el justificant de pagament per internet per als objectes adquirits en línia o per als enviaments amb mercaderies o qualsevol altre document que es pugui requerir, si escau.

És responsabilitat del destinatari conèixer les condicions d’importació de la seva tramesa (prohibicions, restriccions, limitacions, etcètera) i informar-se sobre els documents que poden ser exigits quan arribi la tramesa, com ara la factura comercial, el certificat d’origen, les llicències, les autoritzacions especials per a controls fronterers, etcètera.

Importació a Espanya de trameses postals amb origen al Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord.

Des de l’1 de gener de 2021, perquè Correos pugui lliurar als destinataris a Espanya trameses que contenen mercaderia procedent del Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord,  cal presentar aquesta mercaderia a despatx davant de la Duana espanyola.

El destinatari haurà de sufragar les despeses corresponents a la tramitació duanera, així com el pagament dels tributs que es meritin d’acord amb la normativa duanera vigent (IVA o IGIC a les Canàries) i Impostos Especials. No obstant això, podrà quedar dispensat del pagament d’aranzels quan s’acrediti documentalment que la mercaderia continguda en l’enviament és originària del Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord. (La comunicació sobre l’origen s’ha de fer en una declaració d’origen preferencial de l’exportador en factura, o en qualsevol altre document que descrigui el producte originari amb prou detall per permetre’n la identificació.)

Tarifes

Importació a la Península i les Balears

La introducció a la Península i les Balears de mercaderia procedent de fora de la Unió Europea, les Canàries, Ceuta i Melilla està subjecta a tramitació d’importació davant de la duana.

MÉS INFO

Importació a les Canàries

Qualsevol mercaderia que s’introdueix a les Canàries està subjecta a tràmits duaners d’importació.

MÉS INFO

Importació a Ceuta

Qualsevol mercaderia importada a Ceuta pot estar subjecta a tràmits duaners d’importació.

MÉS INFO

Importació a Melilla

Qualsevol mercaderia importada a Melilla està subjecta a tràmits duaners d’importació.

MÉS INFO

Preguntes freqüents

Atenció al client

Sol·licita més informació

Sol·licita a través d’aquest formulari la informació que necessites

A les nostres oficines

Si vols atenció presencial, pots anar a qualsevol oficina de Correos.

Troba’ns a Twitter

@CorreosAtiende

Tractament de dades

Si tens cap dubte sobre el tractament de dades de caràcter personal, escriu-nos.

Més maneres de contactar amb Atenció al Client

Consulta: Avís legal