Importació a Ceuta

Qualsevol mercaderia que s’introdueix a Ceuta està subjecta a tràmits duaners d’importació, que diferiran si l’importador és una empresa (persona jurídica) o un particular (persona física):

  • Importació per procediment ordinari (DUA Ordinari): si el teu enviament va dirigit a una empresa o persona jurídica, està subjecte a controls fronterers de seguretat, o si Correos no disposa de factura vàlida (NIF de l’importador) per despatxar l’enviament davant de la Duana.
  • Importació per procediment simplificat (DUA Simplificat): si el teu enviament va dirigit a un destinatari o importador particular, no necessita passar cap control fronterer de seguretat, i sempre que Correos disposi de la documentació necessària (factura per triplicat amb NIF de l’importador) per despatxar l’enviament davant de la Duana.
Importació per procediment simplificat (DUA simplificat) Importació per procediment ordinari (DUA ordinari)