DUA ordinari a Ceuta

Es tramita per Procediment Ordinari la importació dels enviaments dirigits a empreses o persones jurídiques, que continguin mercaderies que estiguin subjectes a controls fronterers de seguretat, o aquells que des de Correos no puguem despatxar davant de la Duana per no disposar de la factura necessària o perquè el NIF que contingui sigui erroni. 

Rebràs una comunicació denominada Duana Avís d’Arribada en què se t’informarà de dues alternatives possibles per despatxar el teu enviament davant de la Duana:

A través de Correos, pots triar que siguem el teu representant indirecte davant de l’Agència Tributària (AEAT):

  • Emplena i signa el document Duana Avís d’Arribada, indicant correctament les dades de contacte: correu electrònic, telèfon i NIF. En el cas que l’importador sigui una empresa o persona jurídica, també haurà de contenir el segell de l’empresa.
  • Adjunta-hi factura comercial o factura proforma.
  • Envia la documentació aavisoscza.ceuta@correos.com o bé lliura-la personalment a les nostres oficines postals de Ceuta.
    Tan bon punt rebem la documentació despatxarem la mercaderia davant de la Duana i et portarem l’enviament al teu domicili. En el moment del lliurament hauràs d’abonar l’import de la nostra tarifa, i només hauràs de pagar l’IPSI si has triat la modalitat de pagament immediat.

A través d’un altre agent de duanes o fent els tràmits duaners pel teu compte. Si has decidit autodespatxar el teu enviament, ens hauràs de facilitar el model 090 segellat per la Conselleria d’Hisenda i la factura segellada davant de la Duana perquè puguem fer-ne el lliurament. Al contrari, si has optat per contractar un agent de duanes diferent de Correos, hauràs d’aportar el model 090 i el document d’aixecament de la Duana.

Duana Avís d’Arribada