DUA ordinari a Ceuta

Es tramita per procediment ordinari la importació a Ceuta d’aquelles  trameses de valor superior a 150 € o que continguin mercaderia subjecta a controls paraduaners d’entrada a Espanya o a impostos especials.

Hi ha dos supòsits:

  1. Si a l’admissió has aportat la informació/documentació necessària perquè Correos formalitzi el DUA d’Importació a Ceuta mitjançant el lliurament en l’admissió de factura o declaració de valor amb indicació del NIF de l’importador, Correos despatxarà la tramesa davant de la Duana i la lliurarà immediatament.
    La tramesa es lliurarà al destinatari a Ceuta contra el pagament de la tarifa de Correos i l’IPSI a la importació si el destinatari no està acollit al règim de pagament diferit de Ceuta.
    El destinatari podrà pagar aquestes quantitats en efectiu en el moment del lliurament de l’enviament (aviat també a través de l’app de Correos).

  2. Al contrari, si Correos no disposa de la informació/documentació necessària per formalitzar el DUA d’importació a Ceuta, el destinatari de la tramesa rebrà una comunicació denominada Avís d’Arribada en la qual se  l’informarà de les alternatives possibles per fer els tràmits d’importació de la tramesa davant de la Duana:

A través de Correos, el destinatari tria Correos com el seu  representant duaner davant de l’Agència Tributària (AEAT):

  • Emplena i signa el document Duana Avís d’Arribada, indicant correctament les dades de contacte: adreça electrònica, telèfon i NIF. 
  • Adjunta-hi factura comercial o factura proforma.
  • Envia la documentació a avisoscza.ceuta@correos.com o bé lliura-la personalment a les nostres oficines postals de Ceuta.

Tan bon punt rebem la documentació despatxarem la mercaderia davant de la Duana i portarem la tramesa al domicili del destinatari.

En el moment del lliurament de la tramesa, el destinatari haurà d’abonar l’import de la nostra tarifa, i només haurà de pagar l’IPSI si no està acollit al règim fiscal de pagament diferit.

El destinatari podrà pagar aquestes quantitats en efectiu en el moment del lliurament de l’enviament (aviat també a través de l’app de Correos).

A través d’un altre agent de duanes o fent els tràmits duaners pel seu compte (autodespatx). Si el destinatari a Ceuta decideix autodespatxar-se, ens haurà de facilitar el model 090 segellat per la Conselleria d’Hisenda i la factura segellada davant de la Duana perquè puguem fer el lliurament, a més del document de Llevant si va despatxar amb un altre representant duaner.

IMPORTANT

Recorda que en els casos en què optis per contractar un altre representant duaner diferent de Correos o per autodespatxar-te, hauràs d’abonar al lliurament de la tramesa per Correus la tarifa de cessió de documents.