DUA simplificat a Ceuta

Es tramita per Procediment Simplificat la importació dels enviaments dirigits a un destinatari particular o persona física, sempre que a Correos disposem de la documentació necessària per despatxar l’enviament davant de la Duana i l’enviament no necessiti passar cap control fronterer de seguretat.

Per fer els teus enviaments amb mercaderies a Ceuta has d’adjuntar la factura per triplicat amb el NIF del destinatari en un sobre tancat i col·locat a la coberta de l’embalatge. D’aquesta manera, s’evitarà el retard de l’enviament i se n’agilitarà el procediment de lliurament.

Des de Correos ens encarregarem de fer la tramitació duanera perquè rebis els teus enviaments còmodament al teu domicili. En el moment del lliurament hauràs d’abonar l’import de la nostra tarifa, i només hauràs de pagar l’IPSI si has triat la modalitat de pagament immediat.

Tan bon punt hàgim despatxat i lliurat el teu enviament et facilitarem el Model 090, l’exemplar 8 del DUA, l’aixecament de la Duana i el document del lliurament de Correos.

Recorda que pots rebutjar l’enviament en el moment del lliurament, ser tu qui despatxi els teus enviaments davant de la Duana, o escollir que se n’encarregui un agent extern.

La Duana té potestat per inspeccionar o retenir els enviaments amb mercaderies i per aplicar els controls que consideri necessaris sempre que ho cregui oportú.