DUA Ordinari Península i Balears

Es tramita per procediment ordinari la importació de qualsevol enviament valorat per sobre de 150€ o que contingui mercaderia de valor inferior a aquesta quantitat, però estigui subjecta a impostos especials (alcohol o tabac) o controls fronterers de seguretat (sanitat o farmàcia), així com aquells enviaments el valor dels quals sigui superior a 22€ i l’importador o destinatari sigui una empresa.

En aquests casos, l’enviament podrà estar subjecte al pagament d’aranzel, de l’IVA corresponent i dels impostos especials que es requereixin.

Si contractes els serveis de Correos per realitzar la tramitació duanera hauràs d’abonar la tarifa corresponent per la tramitació del DUA Ordinari, custòdia i presentació de l’enviament a la Duana, a més de la tarifa corresponent als tràmits de seguretat fronterera que calgui realitzar quan la Duana així ho requereixi (sanitat, farmàcia o CITES).

No obstant això, t’enviarem prèviament el pressupost amb totes les despeses que hauràs d’abonar.

Pots designar Correos com al teu representant davant la Duana per despatxar la tramesa i rebre-la al domicili còmodament sense necessitat de desplaçaments. Rebràs una comunicació denominada “Duana Avís d’Arribada” en què se t’informarà de tres alternatives possibles per despatxar el teu enviament davant de la Duana:

A través de Correos, aportant la documentació per internet o enviant-la per carta:

 • Pel web: en introduir el número de l’enviament, un assistent anirà sol·licitant les dades necessàries per emplenar el document que apareix al revers. D’aquesta manera, disposarem de tota la informació necessària i correcta per tramitar la tramesa com més aviat millor. No cal disposar de certificat ni de signatura digital.

Per a la gestió d’importació cal escanejar i pujar al web:

  • Document signat.
  • DNI de l’importador.
  • Factura de compra, en cas que el contingut de l’enviament sigui una compra.
  • Es podrà sol·licitar algun altre document en funció de la naturalesa de la mercaderia, i s’haurà d’adjuntar amb la resta de documents.

 • Per carta ordinària: la tramitació pot ser més lenta que a través del web.
  S’ha d’enviar en un sobre:
  • L’avís d’arribada emplenat per les dues cares i signat.
  • DNI de l’importador.
  • Factura de compra, en cas que el contingut de l’enviament sigui una compra.
  • Es podrà sol·licitar algun document més en funció de la naturalesa de la mercaderia; només hauràs d’indicar el teu correu electrònic perquè puguem contactar amb tu en cas que fos necessari.

Has d’enviar la documentació a l’adreça: ADT CORREOS BARAJAS. C/ Alfa s/n Centro de Carga Aérea Aeropuerto Barajas (28042, Madrid).

Quan l’hàgim rebut t’enviarem un pressupost per correu electrònic que hauràs d’abonar mitjançant ingrés bancari en el compte de Correos, indicant en el concepte el número de pressupost que apareix al document.

A més, s’indiquen tots els imports que cal pagar per importar la tramesa davant de la Duana:

 •  IVA.
 • Aranzels.
 • Impostos especials.
 • Tarifa per la gestió del DUA d’Importació.
 • Tarifa per presentació a la Duana.
 • Altres imports derivats d’inspeccions.

Des de Correos comprovarem que el pagament del pressupost s’ha fet correctament i despatxarem l’enviament davant de la Duana.

Finalment, el lliurarem a l’adreça que ens hagis indicat perquè no hagis de desplaçar-te a recollir-lo, i uns dies després rebràs per carta tota la documentació corresponent als serveis prestats i contractats amb Correos:

 • Tràmits duaners realitzats.
 • Factura de Correos.
 • Justificant de la importació (exemplar 8 del DUA d’Importació).
 • Justificant de pagament a l’Agència Tributària (model 031).

Recorda que en tot moment podràs fer seguiment de l’estat del teu enviament a través del nostre localitzador.

 A través del web:

Si ets persona física i disposes de signatura electrònica, pots fer la importació a través d’un formulari, només hauràs d’aportar-nos el document d’aixecament de l’Agència Tributària (AEAT) a través de la web que et facilitarà la Duana una vegada hagis complert tots els tràmits i abonat els imports.

A més, en el moment del lliurament hauràs d’abonar les despeses de gestió i manipulació: 5,88€ IVA inclòs.

 A través d’un altre agent de duanes:

Haurà d’aportar el document d’aixecament de l’AEAT através del web, a més d’abonar a Correos corresponents per cessió de documents, custòdia i tractament de les trameses.

La Duana té potestat per inspeccionar o retenir els enviaments amb mercaderies i per aplicar els controls que consideri necessaris sempre que ho cregui oportú. 

Duana Avís d’Arribada Autorització