Importació a les Canàries

Qualsevol mercaderia que s’introdueix a les Canàries està subjecta a tràmits duaners d’importació, amb independència de si l’importador és empresa o particular o de la finalitat a què es destini l’enviament.

Els procediments d’importació difereixen segons la procedència, el valor i el tipus de la mercaderia:

  • Importació per procediment ordinari (DUA Ordinari): si el teu enviament amb mercaderia procedeix de Ceuta, Melilla o països no pertanyents a la Unió Europea i la importació està subjecta a controls previs de seguretat, controls paraduaners, impostos especials o AIEM.
    • Es tramitarà un DUA Ordinari presentat davant de l’AEAT sempre que el valor de la mercaderia superi el valor de 150 € o si el valor és inferior a 150 €, si la mercaderia es troba subjecta a controls de seguretat (sanitat, farmàcia, fitosanitaris etc.), si es tracta de mercaderia subjecta a IE o AIEM o si l’enviament conté perfums o colònies.
  • Importació per procediment simplificat (DUA Simplificat): si el teu enviament amb mercaderia procedeix de la Península, les Balears o de qualsevol país de la Unió Europea.
    • Es tramitarà un DUA Simplificat i es presentarà davant de l’AEAT/ATC sempre que el valor de la mercaderia superi els 150 € o, si és de valor inferior a 150 €, si es troba subjecta a control fitosanitari o si fiscalment es tracta de mercaderia subjecta a IE o AIEM o es tracta de perfums o colònies.
Importació per procediment simplificat (DUA simplificat) Importació per procediment ordinari (DUA ordinari)