DUA simplificat a les Canàries

Si el teu enviament procedeix de la Península, Balears o de qualsevol país de la Unió Europea i el seu valor supera els 150€ o conté mercaderia de valor inferior a aquesta quantitat, però està subjecta a control fitosanitari, a IIEE o AIEM, s’aplicarà aquest Procediment Simplificat per al qual pot ser necessària la formalització d’un DUA Simplificat presentat davant de l’Agència Tributària (AEAT).

Els destinataris dels enviaments que compleixin aquests criteris hauran d’abonar a Correos en el moment del lliurament els tributs canaris (IGIC, AIEM, RM), així com la tarifa de Correos per la gestió del DUA.

En virtut de l’autorització administrativa que té concedida per actuar com a representant duaner sota la modalitat de representació indirecta, ens encarreguem de realitzar els tràmits duaners necessaris perquè rebis l’enviament directament a casa. Així mateix, ingressarem al Tresor Públic els tributs cobrats.

És molt important que el remitent que sigui empresa o autònom adjunti la factura a l’exterior de l’enviament indicant-hi el NIF del destinatari canari. Altrament, la tramesa pot ser retinguda per Correos per sol·licitar la factura abans de despatxar-la.

Recorda que pots rebutjar l’enviament en el moment del lliurament, ser tu qui despatxi els teus enviaments davant de la Duana, o escollir que se n’encarregui un agent extern.

La Duana té potestat per inspeccionar o retenir els enviaments amb mercaderies i per aplicar els controls que consideri necessaris sempre que ho cregui oportú.