Seguiment de les trameses en tràmit d’importació.

Podràs fer un seguiment de l’estat dels teus enviaments en tot moment a través del nostre localitzador de trameses.

 1. En tràmit d'importació - Emès avís al destinatari.
  Rebràs al teu domicili una comunicació, Duana Avís d’Arribada, en la qual s’indicaran els passos previs que cal dur a terme per despatxar l’enviament davant de la Duana. Si ho prefereixes, pots escollir que sigui Correos qui faci tots els tràmits necessaris, només hauràs de facilitar-nos la documentació i dades que t’indiquem.
  Si passen 2 o 3 dies i no has rebut la comunicació, pot ser que a Correos no disposem de les teves dades correctes. A través d’aquest formulari  podràs sol·licitar-nos que te n’enviem un de nou.
 2. Rebuda la documentació del destinatari.
  Si la documentació que rebem a Correos és correcta, t’enviarem per correu electrònic un pressupost indicant tots els tràmits duaners que la mercaderia ha de complir en funció de les seves característiques i costos associats.
  En cas d’estar d’acord amb aquest pressupost, caldrà que segueixis les instruccions indicades en aquesta comunicació, fer el pagament dels imports i des de Correos continuarem amb el procés de despatx d’importació.
 3. Enviat el pressupost del tràmit d'importació.
  El pressupost que t’enviem inclourà aranzels, impostos especials, i IVA si ets a la península o a les Balears, i si ets a les Canàries, el pressupost inclourà aranzels, impostos especials, IGIC, AIEM i RM a la importació, a més del cost del servei de Correos per la gestió i tramitació del DUA d’importació i dels permisos paraduaners (sanitat, farmàcia, etc.) que siguin obligatoris en funció de la mercaderia a importar.
 4. Rebuda transferència – Tràmit d’importació en curs.
  Una vegada hàgim rebut correctament el pagament dels imports indicats en el pressupost, procedirem a despatxar la importació davant de la Duana espanyola.
  El termini per despatxar l’enviament pot variar segons els casos. En general serà de 2 a 4 dies naturals, tret que la mercaderia hagi de passar alguna inspecció especial; en aquest cas la tramitació podria demorar-se en funció del tipus de control que requereixi la mercaderia (entre 8 i 15 dies).
 5. Finalitzada la tramitació d'importació - Tramesa en curs cap al destinatari.
  S’ha finalitzat la tramitació de l’enviament i està en procés de lliurament al domicili del destinatari.
 6. Finalitzada la tramitació d'importació - Tramesa lliurada al destinatari.
  Indica que l’usuari ha decidit fer els tràmits d’importació pels seus propis mitjans —o a través de persona autoritzada— i que la tramesa ha estat lliurada.
 7. Finalitzada la tramitació d'importació - Retornada perquè és un article prohibit.
  Una vegada realitzats els controls fronterers de seguretat, l’enviament no ha estat autoritzat per a la seva importació per tractar-se d’una mercaderia prohibida.
  D’aquesta manera i per indicació de la Duana, Correos procedirà a retornar l’enviament al seu origen, i reintegrarà les quantitats que s’haguessin ja ingressat en pagar el pressupost.
 8. Finalitzada la tramitació d'importació - Retornada perquè és un article subjecte a restriccions.
  La mercaderia que conté l’enviament no ha estat autoritzada per a la seva importació per no complir les condicions exigides per les autoritats. D’aquesta manera i per indicació de la Duana, a Correos procedirem a retornar l’enviament al seu origen.
 9.  Finalitzada la tramitació d'importació - Retornada perquè no és possible contactar amb el destinatari.
  El termini establert en l’Avís d’Arribada per a la realització dels tràmits duaners ha expirat.
  És possible que el destinatari no hagi aportat tota la documentació sol·licitada, o que no s’hagi fet el pagament del pressupost, per la qual cosa no podrem fer la importació de la tramesa i haurem de retornar-la al seu origen. 
  Recorda que en les teves compres en línia hauràs de proporcionar correctament totes les teves dades al venedor perquè pugui completar tota la documentació postal i les factures corresponents que han d’acompanyar l’enviament  (dades de contacte del remitent i destinatari, dades de l’enviament, quantitat d’objectes, descripció detallada del contingut, valor de cada una, factures, classificació aranzelària del contingut si es coneix, origen de les mercaderies, etc.).
 10. Finalitzada la tramitació d’importació – Retornat al país d’origen per altres motius.
  L’enviament ha estat etornat al país d’origen per altres motius.
  Pot ser que hagi estat reclamat per una altra persona o rebutjat per part del destinatari.