Confrontació de documents

Amb aquesta eina, pots acarar un document generat per Correos i comprovar-ne la integritat. Introdueix el codi segur de verificació (CSV) que figura al peu del document que cal acarar a l’enllaç següent i recupera el document facilitat per Correos.

CONFRONTACIÓ