Autoritat de segellament de temps

La certificació més segura per als teus arxius electrònics.

Envia una sol·licitud al servei de segellament de temps de Correos a través del nostre web. 
El servei generarà un segell de temps que inclourà el hash, la data, l’hora i la signatura electrònica del segellament de temps de Correos.
T’ho enviem perquè siguis tu qui pugui custodiar-ho.

Informació del producte

Descripció:

Amb aquest servei garantim que la informació que conté un arxiu o document no s’ha modificat des de l’instant en què es va generar el segell, cosa que n’assegura la integritat en el temps. Per això és la certificació més segura per als teus documents electrònics:

Factures electròniques: és important conèixer la data d’emissió i la signatura d’una factura, ja que comporta efectes jurídics.

Signatura de contractes: la data de signatura d’un contracte determina el moment a partir del qual s’originen les obligacions i els drets de cadascuna de les parts.

Presentació a concursos: tot el procés previ de licitació implica diversos actes que comporten una conseqüència jurídica a partir de la data del concurs.

Publicació de butlletins oficials: moltes de les publicacions que es fan en butlletins oficials, com les lleis i les normes, entren en vigor a partir de la data de la seva publicació, que pot ser el mateix dia, l’endemà o al cap d’un temps concret. Per tant, que aquesta data de publicació disposi d’un segell de temps signat per un prestador de confiança aporta un gran valor.

Protecció de la propietat intel·lectual: posar el segell de temps en una obra literària, artística o científica és una manera de protegir la propietat intel·lectual del creador davant de plagis o requeriments legals.

Assegurances:

Pòlisses: la data de signatura de la pòlissa determina el moment a partir del qual s’originen les obligacions i els drets de cadascuna de les parts.

Pèrits: permet la possibilitat de segellar fotografies fetes pels pèrits a l’hora de verificar que un interès assegurat es trobava d’una certa manera en un moment concret.