Notificacions administratives i judicials

Amb constància legal, servei exclusiu per a organismes públics.

Serveis addicionals

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Gestió de lliurament

Per a clients amb contracte.

Sol·licita una gestió addicional al lliurament d’una tramesa o a l’admissió d’una devolució. 

Classificació de trameses per àmbit i codis postals

Per a clients amb contracte.

Sol·licita aquest servei perquè Correos ordeni les teves trameses per àmbit i codis postals, requisit imprescindible per presentar la correspondència a les unitats d'admissió massiva. 

Petició de devolució o modificació d’adreça

Pots sol·licitar la devolució, la modificació o la correcció de l'adreça postal de l’enviament.
MÉS INFO

Tercer intent de lliurament

Per a clients amb contracte.

Pots sol·licitar aquest servei per a les teves trameses més importants.

Recogida a domicilio

Per a clients amb contracte.

Recollim els paquets al teu domicili o magatzem. La disponibilitat depèn del volum de la tramesa i del punt de recollida.

 

Digitalització de documents

Per a clients amb contracte.

Sol·licita que digitalitzem els justificants de recepció de les trameses lliurades i no lliurades. A més, oferim la possibilitat de lliurar les imatges escanejades, signades electrònicament amb un certificat digital i amb segell de temps.

MÉS INFO

Retorn d’informació

Per a clients amb contracte.

Sol·licita el seguiment telemàtic de les teves trameses a través del web o de l’intercanvi de fitxers.

MÉS INFO

Petició del remitent de reexpedició

També pots sol·licitar una reexpedició de les teves trameses. S’abona per tramesa, no per remeses i, si es fa per telègraf; hauràs d’abonar el preu del servei telegràfic corresponent.

Normalització d’adreces postals

Per a clients amb contracte.

T’optimitzem la qualitat de les teves adreces.

MÉS INFO

Certificacions

Per a enviaments registrats, servei addicional de Certificació de lliurament perquè consti a les finalitats que sigui necessari i amb validesa legal davant de tercers. 
Registra-t’hi i identifica les trameses de les notificacions que envies.
Dona d’alta el conjunt de destinataris manualment o carregant un fitxer amb les seves adreces, i inclou-hi els serveis afegits que vulguis.
Fes el pagament mitjançant targeta bancària, PayPal o a qualsevol oficina de Correos.
Previsualitza i imprimeix les etiquetes o els sobres que identifiquen els certificats, així com la relació de les trameses. 

Informació del producte

Això sí, necessitem que la notificació s’ajusti a aquestes mesures:

Com a màxim:

 • Sobre o caixa: Llargària+Alçària+Amplària= 90 cm, sense que la dimensió més gran superi els 60 cm.

Com a mínim:

 • Sobre o caixa: 14 x 9 cm

Si vols enviar alguna cosa més petita, no et preocupis, només hauràs d’afegir-li una etiqueta de 10 x 7 cm en la qual aparegui l’adreça i el franqueig.

I que no superi els 2 kg!

 

Tu només hauràs de portar-nos les notificacions a qualsevol de les nostres oficines:

 • Abans de les 16:00 en oficines amb torn de tarda o de les 14:30 en oficines amb horari de matí.
 • Recorda que a l’anvers de la tramesa ha de figurar una etiqueta que identifiqui el producte com “Notificación” i, a sota, en caràcters més petits, l’acte a què es refereixi (citació, requeriment, resolució) i la indicació “Expediente núm.” o qualsevol altra expressió que identifiqui l’acte que cal notificar.
 • Cada tramesa anirà identificada amb una etiqueta adhesiva que inclou un codi de barres.

O enviar-nos-la mitjançant un fitxer electrònic:

 • En el cas de trameses massives, es poden seleccionar diferents remitents i diversos destinataris.
 • Disposem d’un servei de confrontació de documents, que et permet visualitzar, de manera gratuïta i des de l’ordinador, la validació legal de la prova de lliurament. Per a això s’utilitzarà el codi segur de validació (CSV) mitjançant el qual es tindrà accés al document signat electrònicament, perquè puguis verificar la integritat i l’autenticitat de les signatures que conté i dels respectius segells de temps.

Ja només falta que ens diguis on vols que ho portem, des de Correos ens encarreguem de portar-lo a la seva destinació:

 • Lliurament sota signatura del destinatari o persona autoritzada del 93 % de les trameses en 3 dies naturals a tot el territori nacional.
 • En casos de trameses massives, els compromisos de terminis es fixaran d’acord amb el client.

A més, els nostres lliuraments de notificacions administratives compleixen les exigències de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 • Les trameses han d’incloure l’avís de recepció o PEE, per complir el requisit de la constància legal de la seva recepció.
 • Les trameses han d’incloure un segon intent d’Entrega a domicilio (lliurament a domicili) a una hora diferent del primer. Una vegada fets els dos intents sense èxit, dipositarem les notificacions a la llista durant un termini establert de 7 dies naturals. A més, deixarem un avís d’arribada a la bústia del destinatari, en el qual constarà l’oficina, el termini de permanència i les circumstàncies relatives al segon intent de lliurament.
 • No es farà un segon intent de lliurament si la notificació és rebutjada per l’interessat o el seu representant, té una adreça incorrecta, o el destinatari indicat és desconegut, ha mort o per alguna causa semblant que faci impossible lliurar-la.
 • El professional de Correos sempre haurà de fer constar la seva signatura i el número d’identificació a l’avís de recepció que acompanyi la notificació i a l’avís d’arribada, si escau.
 • Totes les notificacions disposen de control i seguiment gratuït sobre el lliurament a través del nostre localitzador de trameses.