Notificacions administratives i judicials

Amb constància legal, servei exclusiu per a organismes públics.

Serveis obligatoris

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Avís de Rebut

Confirmació de lliurament per escrit, de manera que quedi constància de quan i qui va rebre l’enviament.

Veure els països de destinació

Gestió de lliurament

Per a clients amb contracte.

Sol·licita una gestió addicional al lliurament d’una tramesa o a l’admissió d’una devolució. 

Serveis addicionals

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Gestió de lliurament

Per a clients amb contracte.

Sol·licita una gestió addicional al lliurament d’una tramesa o a l’admissió d’una devolució. 

Classificació de trameses per àmbit i codis postals

Per a clients amb contracte.

Sol·licita aquest servei perquè Correos ordeni les teves trameses per àmbit i codis postals, requisit imprescindible per presentar la correspondència a les unitats d'admissió massiva. 

Petició de devolució o modificació d’adreça

Pots sol·licitar la devolució, la modificació o la correcció de l'adreça postal de l’enviament.
MÉS INFO

Tercer intent de lliurament

Per a clients amb contracte.

Pots sol·licitar aquest servei per a les teves trameses més importants.

Recogida a domicilio

Per a clients amb contracte.

Recollim els paquets al teu domicili o magatzem. La disponibilitat depèn del volum de la tramesa i del punt de recollida.

 

Digitalització de documents

Per a clients amb contracte.

Sol·licita que digitalitzem els justificants de recepció de les trameses lliurades i no lliurades. A més, oferim la possibilitat de lliurar les imatges escanejades, signades electrònicament amb un certificat digital i amb segell de temps.

MÉS INFO

Retorn d’informació

Per a clients amb contracte.

Sol·licita el seguiment telemàtic de les teves trameses a través del web o de l’intercanvi de fitxers.

MÉS INFO

Petició del remitent de reexpedició

També pots sol·licitar una reexpedició de les teves trameses. S’abona per tramesa, no per remeses i, si es fa per telègraf; hauràs d’abonar el preu del servei telegràfic corresponent.

Normalització d’adreces postals

Per a clients amb contracte.

T’optimitzem la qualitat de les teves adreces.

MÉS INFO

Certificacions

Per a enviaments registrats, servei addicional de Certificació de lliurament perquè consti a les finalitats que sigui necessari i amb validesa legal davant de tercers. 
Registra-t’hi i identifica les trameses de les notificacions que desitgis gestionar. No oblidis incloure un dels dos valors obligatoris (PEE o AR) més la Gestió de lliurament quan tramitis la tramesa.
Dona d’alta el conjunt de destinataris manualment o carregant un fitxer amb les seves adreces, i inclou-hi els serveis addicionals que desitgis incorporar.
Realitza el pagament mitjançant la targeta bancària, PayPal o a qualsevol oficina de Correos.
Previsualitza i imprimeix les etiquetes o els sobres que identifiquen les notificacions, així com la relació de les trameses.

Informació del producte

Descripció

Són trameses procedents d'Organismes públics amb lliurament a domicili sota firma (dos intents de lliurament) i fefaència en el lliurament, segons requeriment legal.

L’àmbit de prestació és Espanya.

Hi ha dos tipus:

 • Administratives: s’acullen a la Llei 39/2015 PACAP.
 • Judicials: s’acullen al Reglament Postal i LOPJ (1985).

Detalls del servei

L’enviament està format per una Notificació amb Prova de lliurament electrònic (PEE) o Justificant de recepció (JR) (és obligatori l’elecció d’un dels dos valors afegits a seleccionar pel client) més la gestió de lliurament (obligatori).

Necessitem que la mida s’ajusti a aquestes mesures:

 • Màximes: Sobre: L+A+A = 90 cm (L, A, A≤60 cm).
 • Mínimes:  Sobre o caixa: 14 x 9 cm

Si vols enviar alguna cosa més petita, no et preocupis, només hauràs d’afegir-li una etiqueta de 10 x 7 cm en la qual aparegui l’adreça i el franqueig.

I que no superi els 2 kg!! 

 

El termini de lliurament seria: D+3 (93% de les trameses).

En casos de trameses massives, els compromisos de terminis es fixaran d’acord amb el client.

 

Addicionalment pots triar els següents serveis addicionals per incloure’ls en la teva tramesa (només per a clients amb contracte).

 • Tercer intent de lliurament.
 • Retorn d’informació.
 • Recollida a domicili.
 • Classificació de trameses.
 • Digitalització de trameses.
 • Normalització d'adreces.

Totes les Notificacions disposen gratuïtament per a l’usuari de seguiment al web de Correos.

 

Ja només falta que ens diguis on vols que el portem:

 • És important que les teves dades i les del destinatari estiguin en un lloc visible sobre l’embalatge.
 • En l’anvers de la tramesa constarà la paraula “Notificació” o etiqueta que identifiqui el producte i sota d’ella en caràcters de menor mida l’acte a què es refereix (citació, requeriment, resolució) i la indicació “Expedient núm...”
 • És obligatori que cada tramesa vagi identificada amb un codi de barres.