Gestió duanera d’exportació

DUA d’exportació.

Els paquets amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la Unió Europea (UE) poden estar subjectes a determinats tràmits duaners previs a la seva exportació per raons de seguretat internacional, segons la legislació duanera vigent. És possible que es requereixi determinada informació addicional per a aquesta mena de trameses que permeti agilitar els tràmits a les duanes i millorar-ne la traçabilitat.

Així mateix, totes les trameses postals amb mercaderies procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla o de països fora d’Europa estan subjectes a controls fronterers de seguretat i a determinats tràmits d’importació, necessaris per alliberar-les de la duana i rebre-les al domicili.

Per a les teves trameses de paqueteria comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta, Melilla i països que no pertanyen a la Unió Europea:

Des de la Península i les Balears:

  • DUA d’exportació nacional : per a les teves trameses de paqueteria comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta i Melilla.
  • DUA d’exportació internacional: per a les teves trameses de paqueteria comercial des de la Península i les Balears.

Des de les Canàries:

  • DUA d’exportació nacional: per a les teves trameses de paqueteria comercial des de les Canàries cap a la Península i les Balears, Ceuta i Melilla.
  • DUA d’exportació internacional: per a les teves trameses de paqueteria comercial des de les Canàries cap a països que pertanyen o no a la Unió Europea.

El DUA d’exportació, a més dels beneficis que s’han indicat abans, permet que en cas que una mercaderia retorni al territori, pugui acreditar que és una mercaderia comunitària, que va sortir en una venda, de tal manera que en tornar i ser reimportada, eviti que l’exportador hagi de pagar l’IVA a la reimportació d’aquesta mercaderia.

Formulari d’exportació