Gestió duanera d’exportació

DUA d’exportació.

El DUA d’exportació és una declaració duanera que es presenta  a la Duana espanyola abans de la sortida física de les trameses i  que permet als remitents  —empreses o autònoms— aplicar-se els beneficis fiscals en forma de desgravacions de l’IVA/IGIC suportat a les quals tenen dret per llei. 

Si necessites la formalització del DUA d’exportació, Correos t’ofereix els seus serveis com a representant duaner habilitat per l’AEAT per formalitzar els DUA d’exportació de les teves trameses amb les característiques següents:

• Amb origen a la Península i les Balears i destinació a tercers països, les Canàries, Ceuta i Melilla.

• Amb origen a les Canàries i destinació fora de l’esmentat arxipèlag.

• Amb origen a Ceuta i destinació fora de l’esmentada ciutat autònoma.

Per a això, ho hauràs de sol·licitar a Correos quan dipositis les teves trameses a les nostres  oficines i facilitis, a més de la factura de la mercaderia per triplicat, un model signat i segellat de  l’autorització de despatx davant de l’AEAT en favor de Correos que et podràs baixar des d’aquesta pàgina (Formulari d’Exportació).