Base de dades de codis postals

La millor estratègia es basa en el coneixement.

Des de

831,80 €

CONTRACTAR
Base de dades de codis postals Des de 831,80 € CONTRACTAR
Selecciona “CONTRACTAR”; només hauràs de signar el contracte amb llicència d’ús del producte.
Fes el pagament mitjançant transferència bancària al compte de Correos que et facilitem.
T’enviem un correu electrònicamb les claus d’accés i l’URL de descàrrega. 

Base de dades de codis postals bàsica:

És la base de dades oficial elaborada i actualitzada per Correos, que conté tots els Codis Postals d’Espanya i Andorra.

 • Opcions de contractació:
  • Amb actualitzacions trimestrals: 845 € (claus de descàrrega per a 365 dies).
  • Sense actualitzacions trimestrals: 687,44€ (claus de descàrrega per a 30 dies).
 • Renovació: un 30% de descompte a partir del primer any.
 • Estructura: fitxers (.txt) que combinen nivell Localitat i nivell Llista de carrers.
 • Contingut: es tramifiquen els 104 municipis de múltiples Codis Postals.
 • Fonts públiques: les localitats d’únic Codi Postal disposen del codi INE de 5 dígits (nivell Municipi).
 • Informació sociodemogràfica: no inclosa.

Base de dades de codis postals plus:

És la base de dades de Codis Postals que incorpora indicadors socioeconòmics i territorials, a fi d’ajudar-te en la gestió de les teves estratègies de màrqueting.

A més, se n’han ampliat els continguts i se n’ha millorat la usabilitat amb una nova estructura de taules que en facilitarà la implementació en qualsevol sistema d’informació.

 • Opcions de contractació:
  • Amb actualitzacions trimestrals: 1.820€ (claus de descàrrega per a 365 dies).
  • Sense actualitzacions trimestrals: 1.600€ (claus de descàrrega per a 30 dies).
 • Renovació: un 30% de descompte a partir del primer any.
 • Estructura: fitxer Excel amb 5 pestanyes. La taula mestra conté la vinculació de totes les localitats i els seus Codis Postals.
 • Contingut: es tramifiquen 203 municipis de múltiples Codis Postals amb més de 36.000 habitants, la qual cosa millora els teus processos d’autocompletat d’adreça.
 • Fonts públiques: les localitats amb un únic Codi Postal disposen del codi INE d’11 dígits (nivell Nucli o Disseminat), de manera que s’indica la informació jeràrquica INE per a cada localitat.
 • Versioner Localitats: recull les diferents denominacions i llengües natives de les localitats. A més, inclou el versioner de localitats de Correos generat a partir de l’historial d’enviaments.
 • Indicadors de Codis Postals: informació sociodemogràfica, econòmica i territorial que et permetrà dissenyar les teves estratègies de màrqueting i qualificar els teus clients:
  • Dades d’habitants estimats i mitjanes d’edat.
  • Superfícies i pes residencial.
  • Ingressos i despeses mitjanes dels nuclis familiars.
  • Negocis empresarials localitzats per codi postal.
  • Proporcions estimades de les mides de les empreses.
  • Percentatge d’autònoms.

Capa Cartogràfica:

La Capa Cartogràfica de Correos és la delimitació espacial de tots els Codis Postals que permet ubicar les localitats segons l’INE. 

Podràs disposar d’un coneixement únic del territori mitjançant l’estandardització i delineament de les àrees poligonals, accidents geogràfics i vies de comunicació, gràcies al compromís de Correos de millorar-los i actualitzar-los diàriament.

Es tracta d’una representació geogràfica de tots els Codis Postals del territori nacional, que conté dades vectorials per a mapes d’alta qualitat amb el nivell de detall adequat per a desenvolupaments tecnològics.

Això és així perquè es desenvolupa partint del llistat dels Codis Postals i la seva relació amb les adreces i nuclis de població. Una informació clau per generar els polígons de Codis Postals que componen la Capa.

Aquest producte s’implementa en qualsevol eina de geomàrqueting, la qual cosa suposa una gran utilitat a l’hora de georeferenciar i realitzar anàlisis espacials basades en Codis Postals.

Si vols obtenir els millors resultats per a la teva empresa i agafar avantatge respecte a la competència, la Capa Cartogràfica i la Base de Dades de Codis Postals Plus són la solució ideal per dissenyar les estratègies necessàries per fer créixer el teu negoci, gràcies al coneixement de mercat que t’aporten els indicadors socioeconòmics associats als Codis Postals.

A més, la representació en mapes et permetrà determinar oportunitats de mercat, evitar el canibalisme, dissenyar o reestructurar les teves rutes de distribució, i maximitzar l’impacte de les teves accions de màrqueting directe:

 • Mapa Digital 1:25.000 (BCN25) de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • FID identificador de l’entitat gràfica d’ús intern a ArcMAP.
 • Shape identificador del tipus d’entitat gràfica d’ús intern a ArcMAP.
 • COD POSTAL codi postal del polígon que el conté i generat per Correos.
 • Sistema cartogràfic utilitzat ETRS89, que es pot distribuir en WGS84.
 • Ortofotos del Plan Nacional de Ortofotos Aéreas (PNOA).
 • Fitxer realitzat amb ArcMAP 10.3.

Consulta les nostres tarifes; a Correos tenim les millors.

Base de dades Codis Postals Bàsica:

 • Sense actualització: 687,44€
 • Amb actualització trimestral: 845€

Base de dades Codis Postals Plus:

 • Sense actualització: 2.000 € (descompte del 20% per a la primera adquisició).
 • Amb actualització trimestral: 2.800€ (descompte del 35% per a la primera adquisició).

Capa cartogràfica de codis postals: 5.000€

Si ja t’hem enviat la clau introdueix-la al camp corresponent i descarrega’t la base de dades.

Preguntes freqüents

¿Cómo puedo solicitar la contratación de alguno de los productos?

Existen varias maneras:

A través de la tienda online de Correos, sin necesidad de firmar un contrato y agilizando su adquisición.

A través de cualquiera de nuestras oficinas.

Llamando al 915 197 197.

Escribiendo a correosdirecto@correos.com.

¿En qué consiste la licencia de uso del producto?

Es un documento que contempla los requisitos que el contratante debe cumplir para la utilización del producto:

 • El contrato entra en vigor en el momento del pago, con una duración de un año.
 • Para renovarlo basta con indicarlo a Correos y seguir el procedimiento habitual.
 • El contratante únicamente podrá utilizar la información para actualizar su propia base de datos o mejorar la calidad de las direcciones postales de sus sistemas.
 • El producto no podrá sublicenciarse, ni construir un buscador de Códigos Postales accesible para usuarios ajenos al negocio del contratante.
 • El contratante se compromete a encriptar y proteger la información con las medidas técnicas y de seguridad adecuadas.

¿Es importante renovar la licencia cada año?

Correos recoge diariamente todas las actualizaciones de nuevas calles, tramos ampliados, cambios de influencia de un Código Postal o revisiones geopolíticas, presentándolas cada trimestre. De un año para otro la información varía considerablemente, por lo que recomendamos la renovación del producto.

¿Cuáles son las ventajas del producto Plus con respecto al Básico?

Ofrece una estructura actualizada y un mayor contenido en la identificación de las localidades y su información INE.

Además, dispone de indicadores sociodemográficos y de una gran variedad de nombres cooficiales y coloquiales de las localidades.

¿Cuál es la utilidad de la Capa Cartográfica?

Disponer de la delimitación espacial de cada Código Postal permitiendo ajustarlo a cualquier tipo de mapa político nacional, gran utilidad a la hora de georreferenciar y realizar análisis espaciales, disponer de mapas de calor, o cualificar la población nacional.

Una vez finaliza el plazo de la licencia, ¿qué ocurre si no la renuevo?

La información quedaría obsoleta y desactualizada, por lo que no se podrá realizar ninguna reclamación a Correos. Además, dejaríamos de prestar soporte o asesoramiento.

¿Se dispone de ayuda o asesoramiento?

A través de correosdirecto@correos.com tendrás a tu disposición un equipo de profesionales cualificados para resolver toda duda tecnológica o funcional, cualquier incidencia, y para asesorarte acerca del producto más indicado según la necesidad de tu empresa.