Plataforma de Recollida d’Informació

Captura d’informació a mida per als clients de Correos.

Per què a Correos.

Adaptable: Les característiques del servei permeten als clients planificar amb Correos les campanyes que millor s’adaptin a les seves necessitats, bé revisant registres de la mateixa base de dades del client, bé captant nous registres que compleixin els requisits marcats. 
Versàtil: Quant al tipus d’informació més demandada, aquesta passa per la captura de dades a peu de carrer, principalment de determinats negocis. Com a exemple serveix la captura d’informació de determinats logotips o marques, dades d’aforament, lectures de comptadors o números de bastidor d’un vehicle prèvia cita amb el propietari, detalls de la façana del negoci, etcètera. També es podran identificar punts d’interès, incidències viàries, monitoratge de l’immobiliari, o fins i tot fer enquestes presencials que, a posteriori, puguin aportar estadístiques de gran utilitat empresarial.
Útil: Per tant, els clients de Correos podran mantenir actives, verificades i actualitzades les seves bases de dades, qualssevol que siguin la tipologia o objectius.
Senzill: Cada client tindrà el seu propi portal d’usuari. Es tracta d’un espai intuïtiu, fàcilment navegable i des d’on podrà consultar la informació de totes les seves campanyes actives. Al seu torn, aquestes campanyes tindran associades tantes ordres de servei com registres s’hagin treballat. Des de la plataforma, el client podrà consultar i descarregar els resultats de la captura d’informació de cada una de les ordres de servei, així com qualsevol element multimèdia associat.