Publicaciones Periódicas

Tramesa de diaris i revistes al millor preu i a totes les destinacions.

Serveis addicionals

Normalització d’adreces postals

Per a clients amb contracte.

T’optimitzem la qualitat de les teves adreces.

MÉS INFO

Informació de devolucions

Per a clients amb contracte

Et gestionem la devolució de les teves trameses.

MÉS INFO

Recogida a domicilio

Per a clients amb contracte.

Recollim els paquets al teu domicili o magatzem. La disponibilitat depèn del volum de la tramesa i del punt de recollida.

 

Prepara la tramesa i contacta amb el teu gestor comercial perquè validi la teva publicació periòdica.  
Vine a veure’ns a la teva oficina de Correos més propera o a un dels nostres centres d’admissió.
Diposita la publicació periòdica juntament amb l’albarà corresponent. 

Informació del producte

Descripció

Aquest servei només pot ser utilitzat per empreses editores o distribuïdores que abans hagin estat autoritzades pels Serveis Comercials de Correos.

Només podran ser qualificats com a Publicaciones Periódicas els diaris o premsa diària, així com les publicacions d’informació general o de temàtica especialitzada: tècniques, científiques, professionals, o bé destinades a un públic determinat.

Cada publicació ha de comptar amb la seva pròpia autorització i, per obtenir-la, ha de complir els requisits establerts per Correos:

Segons el contingut del text de la publicació:

 • El mateix títol a cada exemplar.
 • Textos i articles de contingut divers.
 • La publicitat no pot superar els 2/3 del total del contingut (inclosos els encartaments).
 • Ha d’estar paginada.

Segons la periodicitat de la publicació:

 • Periodicitat mínima: trimestral
 • Tiratge mínim anual: 1.000 exemplars.

Condicions exigides als editors i distribuïdors:

 • Han d’haver estat editades i impreses a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea.
 • Han de tenir un número de dipòsit legal, ISSN o NIPO i figurar a la publicació.

Segons el contingut que pot acompanyar la publicació:

 • Suplements: es tracta d’una secció especial afegida que comparteix la mateixa temàtica que la publicació.
 • Encartaments: pàgina o conjunt de pàgines que poden anar soltes o formar part de la publicació, però amb un format diferent. El contingut sol ser publicitari o promocional i poden incloure mostres de producte. El nombre d’encartaments per publicació és il·limitat, sempre que sumats a la resta de la publicitat d’aquesta no superin els 2/3 del seu contingut. La mida dels encartaments sempre ha de ser igual o inferior a la de la publicació.
 • Mostra de valor/Sachet (bosseta): mostra per consumir en una sola vegada que ha d’anar adherida a la publicació o a l’encartament. No hi pot haver més de tres mostres per publicació, han de tenir una mida més petita que la publicació o l’encartament, pesar menys de 50 grams i tenir 5 mil·límetres màxims de gruix.

Detall d’enviament

Tu tries l’embalatge perfecte. Això sí, necessitem que la mida s’ajusti a aquestes mesures:

Com a màxim:

 • Sobre o caixa: Llargària+Alçària+Amplària= 90 cm, sense que la dimensió més gran superi els 60 cm.

Com a mínim:

 • Sobre o caixa: 14 x 9 cm

 

I que no superi els 2 kg!

 

Ja només falta que ens diguis on vols que ho portem:

Àmbit nacional:

 • Zona A:* trameses amb destinació local, capitals de província, localitats amb administracions de Correos i poblacions de més de 50.000 habitants especificades per Correos.
 • Zona B: resta de destinacions.

Àmbit internacional:

 • Zona 1: Europa, inclosa Groenlàndia.
 • Zona 2: resta de països que prestin aquest servei.

 

I des de Correos ens encarreguem del seu lliurament:

 • Les trameses de fins a 800 g seran dipositades a la bústia o al caseller del domicili del destinatari.
 • Per a les trameses de més de 800 g deixarem un avís al destinatari perquè la pugui recollir a l’oficina de Correos més propera al seu domicili. No obstant això, pot sol·licitar que el lliurament de la tramesa sigui a casa seva contractant el servei addicional d’Entrega a Domicilio de trameses.

 

A més, has de tenir en compte una sèrie de requisits:

 • Mínim de 50 exemplars per remesa, comptant les trameses dirigides a l’àmbit nacional i internacional.
 • El dipòsit d’aquestes trameses en petites quantitats es pot fer a qualsevol oficina de Correos. Per a trameses massives caldrà anar a les unitats d’admissió massiva que Correos té a cada província.
 • Només poden utilitzar la tarifa postal de Publicaciones Periódicas les empreses editores i distribuïdores que hagin estat autoritzades pels Serveis Comercials de Correos. L’autorització es concedeix per cada títol o capçalera de diari o revista, una vegada es comprovi que compleixen els requisits per ser qualificades postalment com a publicacions periòdiques.
 • El condicionament d’aquestes trameses ha de permetre’n la verificació del contingut.
 • Quan es tracti de trameses en sobres tancats, han de portar la indicació “Para inspección postal abrir aquí” a una de les solapes.
 • Es poden admetre en embalatges de plàstic sempre que al revers de la tramesa portin una franja opaca o blanca que permeti la impressió inesborrable, tant mecànica com manuscrita.

Terminis de lliurament

Des de Correos et garantim que lliurarem la teva tramesa tan ràpid com puguem:

Àmbit nacional: en 4 dies naturals en el 90% de les trameses. Per a trameses dipositades abans de les 16:00 h a les oficines amb torn de tarda o de les 14:30 h a les oficines amb horari de matí.

Àmbit internacional:

 • Europa: de 3 a 8 dies naturals, segons l’origen i la destinació.
 • La resta de destinacions: segons el país.

Preus

Si vols que et fem una oferta personalitzada, deixa’ns les dades en aquest formulari.