Accessibilitat

Les pàgines que porten aquest logotip indiquen una declaració deconformitatper part de l’autor o del proveïdor de contingut d’ajustar-se al Nivell AA de les Directrius d’Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C, incloent-hi tots els punts de verificació dePrioritat 2definits a les directrius. Les Directrius d’Accessibilitat per al Contingut Web 1.0expliquen com cal fer el contingut web accessible per a les persones amb discapacitat. Ajustant-se a aquestes directrius ajudarà a fer el web més accessible als usuaris amb discapacitats i beneficiarà tots els usuaris. Els proveïdors de contingut són els responsables únics de l’ús d’aquests logotips.