Perfilat amb fonts externes

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà obtenir més informació sobre les vostres característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes, com ara registres públics, cadastre, xarxes socials, eines de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores en els nostres productes i serveis i/o adaptar o escollir les ofertes d’aquests productes i serveis que millor s’ajustin al vostre perfil concret.