Privacitat: ofertes i promocions d’empreses del Grup

Tramesa d’ofertes i promocions d’altres empreses del Grupo Correos i de terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre per qualsevol canal, electrònic o no electrònic, ofertes i promocions de:

Altres empreses del Grupo Correos que prestin serveis relacionats amb els sectors que pertanyin a les activitats de serveis de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i telecomunicació.

Altres empreses amb les quals Correos hagi subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com les telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a l’adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com o a través del nostre servei d’Atenció al Client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us informarà, novament, del vostre dret a revocar el consentiment