Telegrama

Enviament dels teus missatges més urgents amb la més alta fiabilitat.

ENVIAR
Telegrama ENVIAR

Serveis addicionals

Justificant de Recepció

Et confirmem per escrit el lliurament del teu document telegràfic, perquè quedi constància tant de la persona que l’ha rebut com la data i l’hora de la recollida. 

Còpia certificada

Com a remitent, queda’t una còpia autentificada de la teva comunicació enviada per Burofax o Telegrama. Podeu sol·licitar aquest servei en el moment de la imposició de la tramesa o posteriorment. Amb validesa legal davant tercers.

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Certificacions

Per a enviaments registrats, servei addicional de Certificació de lliurament perquè consti a les finalitats que sigui necessari i amb validesa legal davant de tercers. 

Certificació de contingut

Et certifiquem el contingut del missatge enviat per burofax, que té valor de prova legal davant de tercers. Es pot sol·licitar fins a cinc anys després de l’admissió de l’enviament.

Custòdia 120 mesos

Sol·licita que guardem el teu enviament durant més temps, des de 60 a 120 mesos, per si durant aquell termini necessites demanar-nos una certificació de contingut.
Registra’t a Mi Oficina i selecciona si vols enviar un Telegrama Nacional o Internacional. Podràs posar un identificador al teu enviament que et permetrà gestionar-lo des del teu compte.  
Prepara el teu telegrama, redactant el text o triant algun dels missatges predefinits que oferim.
Afegeix els destinataris d’un en un, carregant un fitxer o reutilitzant destinataris d’enviaments anteriors i inclou els serveis addicionals que vulguis d’aquest producte.
Fes el pagament amb targeta de crèdit, dèbit, per PayPal o amb càrrec a un contracte de Correos. 

Informació del producte

Descripció

Amb el Telegrama de Correos podràs enviar els teus missatges més urgents en tot moment i sense moure’t de casa. El lliurament es fa sota signatura del destinatari i t’enviem un avís perquè en quedi constància signada.

A més, podràs sol·licitar-ne una còpia certificada, tant del contingut del telegrama com de l’avís del seu lliurament, amb valor de prova davant de jutges i tribunals i amb validesa legal davant de tercers: 

Modalitat d’enviament

 • Presencial, apropant-te a qualsevol oficina de Correos. Podràs fer el pagament amb targeta o efectiu
 • En línia i des de qualsevol lloc, a través del servei de Mi Oficina del nostre web. El pagament es farà mitjançant targeta de crèdit.

Ja només falta que ens diguis on vols que el portem:

 • Domicili del destinatari.
 • Oficines de Correos.
 • Apartat de correus.

Garanties i terminis de lliurament

Per demora imputable a Correos, es retorna la tarifa corresponent al burofax sense incloure-hi els valors afegits.

Garanties nacionals:

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 2 dies i màxim 6 mesos.
 • Indemnització: es retorna la tarifa abonada sense incloure-hi els serveis addicionals.
 • Condicions: el lliurament es farà el mateix dia (per a trameses admeses abans de les 13.00 hores i destinades a localitats amb unitats de repartiment especial) i el matí del dia hàbil següent (per a la resta de trameses). Queden exclosos del còmput dissabtes, diumenges i dies festius.
 • En el cas que es tracti d’un telegrama en línia, els terminis de lliurament només es compliran si el procés d’admissió en línia s’ha completat abans de les 12.45 hores i la destinació de l’enviament són localitats amb unitats de repartiment especial.
Garanties internacionals:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 4 mesos.
 • Indemnització: es retorna la tarifa abonada sense incloure-hi els serveis addicionals per demora atribuïble a Correos.
 • Condicions: els terminis dependran del país de destinació.

Recorda que els terminis de lliurament només es compliran si el procés d’admissió en línia s’ha completat abans de les 12.45 hores i la destinació de l’enviament és una localitat amb unitats de repartiment especial.