Importació a la Península i les Balears

Rep les trameses sense complicacions.

Qualsevol tramesa que s’importi a Espanya està subjecta a tràmits duaners d’importació amb independència del seu origen, del valor o naturalesa del seu contingut, o de la condició del destinatari o del remitent.

Si l’enviament que esperes té destinació a la Península o les Balears i procedeix de les Canàries, Ceuta i Melilla o d’un país no pertanyent a la Unió Europea, es podrà tramitar de diverses maneres:

Declaració simplificada per a trameses de valor escàs (valor baix/H7), sempre que es compleixin els requisits següents: 

  • Valor del contingut de la tramesa que no ultrapassi els 150 €
  • Mercaderia no subjecta a impostos especials (tabac, alcohol, etc.)
  • Mercaderia no subjecta a controls paraduaners (sanitat, farmàcia, etc.)

El destinatari s’haurà de fer càrrec del pagament  de l’IVA en el comerç electrònic (sempre que mitjançant l’operador postal d’origen no s’hagi comunicat de manera telemàtica que la tramesa es troba sota règim IOSS), a més de la tarifa de Correos. 

El pagament d’aquestes quantitats el pot fer el destinatari mitjançant el web www.adtpostales.com o mitjançant l’app de Correos abans del lliurament de la tramesa, o en efectiu al lliurament de la tramesa.

Importació per procediment ordinari (DUA ordinari). Quan es presenti alguna de les circumstàncies següents:

  • Valor del contingut de la tramesa superior a 150 €
  • Mercaderia subjecta a impostos especials (tabac, alcohol, etc.)
  • Mercaderia subjecta a controls paraduaners (sanitat, farmàcia, etc.)

El destinatari ha de pagar, a més de les tarifes de Correos per les diferents gestions duaneres, els tributs següents, sempre que sigui procedent:

  • Aranzels a la importació
  • IVA a la importació
  • Impostos especials (tabac, alcohol etc.) 

El pagament d’aquestes quantitats s’ha de fer abans del lliurament de la tramesa i el pot fer el destinatari mitjançant el web www.correosaduanas.es o mitjançant transferència bancària.

Importació per procediment simplificat (DUA simplificat) Importació per procediment ordinari (DUA ordinari)