Es tramita per H1 qualsevol enviament valorat per sobre de 150€ i tots els que continguin mercaderia de valor inferior a aquesta quantitat, però estiguin subjectes a impostos especials (alcohol o tabac) o a controls fronterers de seguretat (sanitat o farmàcia).

En aquests casos, l’enviament estarà subjecte al pagament d’aranzel, de l’IVA corresponent i dels impostos especials que es requereixin. Així com la tarifa de Correos que correspongui.

Si contractes els serveis de Correos per realitzar la tramitació duanera hauràs d’abonar la tarifa corresponent per la tramitació del DUA, despeses de presentació a la duana, manipulació i handling, a més de la tarifa corresponent als tràmits de seguretat fronterera que calgui dur a terme quan la Duana així ho requereixi, en funció de la naturalesa de la mercaderia.

No obstant això, t’enviarem prèviament un pressupost amb totes les despeses que hauràs d’abonar per procedir a despatxar la mercaderia.

Pots designar Correos com el teu representant davant la Duana per despatxar la tramesa i rebre-la al domicili còmodament sense necessitat de desplaçaments. Rebràs una comunicació denominada “Avís d’arribada” on se t’informarà com procedir des del web www.correosaduanas.es.

Caldrà que iniciïs sessió i t’assignis l’enviament; un assistent anirà sol·licitant les dades necessàries per emplenar el document que apareix al revers. D’aquesta manera, disposarem de tota la informació necessària i correcta per tramitar la tramesa com més aviat millor. No cal disposar de certificat ni de signatura digital.

 • Per a la gestió d’importació, cal escanejar i pujar al web la documentació següent:
  • Document “avís d’arribada” emplenat i firmat.
  • DNI de l’importador.
  • Justificant de compra i de pagament.
  • Es podrà sol·licitar algun document més en funció de la naturalesa de la mercaderia.

Quan l’hàgim rebut, t’enviarem un pressupost per correu electrònic que hauràs d’abonar al mateix web.

A més, s’indiquen tots els imports que cal pagar per importar la tramesa davant de la Duana:

 • IVA.
 • Aranzels.
 • Impostos especials.
 • Tarifa per la gestió del DUA d’Importació.
 • Tarifa per presentació a la Duana.
 • Altres imports derivats d’inspeccions.

 

Des de Correos comprovarem que el pagament del pressupost s’ha fet correctament i despatxarem l’enviament davant de la Duana.

Si no fas la tramitació per Correos:

 • Si ets persona física i disposes de signatura electrònica, pots fer la importació a través d’un formulari, només hauràs d’aportar-nos el document d’aixecament de l’Agència Tributària (AEAT) a través del webque et facilitarà la Duana una vegada hagis complert tots els tràmits i abonat els imports.

A més, en el moment del lliurament hauràs d’abonar les despeses associades de Correos, segons la tarifa vigent.

 • A través d’un altre agent de duanes: Has d’aportar el document d’aixecament de l’AEAT através del web, a més d’abonar a Correos les despeses corresponents per cessió de documents, custòdia i tractament dels enviaments.

 

La Duana té potestat per inspeccionar o retenir els enviaments amb mercaderies i per aplicar els controls que consideri necessaris sempre que ho cregui oportú.