Es tramita per procediment simplificat la importació de les trameses amb un valor de la mercaderia superior a 22€ i inferior a 150€, sempre que el destinatari sigui un particular i la mercaderia continguda en la tramesa no estigui subjecta a impostos especials (tabac, alcohol, etc.) ni tampoc a controls de seguretat fronterera (sanitat, farmàcia, etc.).

L’objectiu de Correos és que rebis els teus enviaments còmodament al teu domicili i per això ens encarreguem de despatxar-lo davant de la Duana, abonant en l’acte de lliurament tant l’IVA que correspongui com l’import de la nostra tarifa.

En les teves compres per internet és molt important que les dades que proporcionis siguin correctes, perquè el venedor pugui omplir la documentació postal i no es produeixi cap incidència en el lliurament de l’enviament. Des de Correos te'l portem al més ràpid que puguem.

Recorda que pots rebutjar l’enviament en el moment del lliurament, ser tu qui despatxi els teus enviaments davant de la Duana, o escollir que se n’encarregui un agent extern.

Els enviaments que continguin efectes personals utilitzats estan exempts del pagament d’IVA a la importació, sempre que s’acrediti degudament en el moment de presentar-se davant de la Duana.

De la mateixa manera, els enviaments entre particulars que continguin una mercaderia amb valor de fins a 45€ estaran obligats a la presentació del DUA i també estaran exempts del pagament de l’IVA a la importació, sempre que no responguin a una transacció comercial.  

La Duana té potestat per inspeccionar o retenir els enviaments amb mercaderies i per aplicar els controls que consideri necessaris sempre que ho cregui oportú.