Filatelia-datuak babesteko politika

1. Tratamenduaren arduraduna

 Hau da tratamenduaren arduraduna: “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E” (aurrerantzean, “Correos”); IFK: A-83052407; egoitza soziala: Vía Dublín 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madril (Espainia).

Correosek Datuak Babesteko Ordezkari (DBO edo DPO) bat du tratamendua ondo kudeatzen dela bermatzeko, eta harengana zuzen zaitezke gai horri buruzko edozein auzitarako, helbide elektroniko honetara zuzenduta: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Tratamenduaren helburua eta legitimazioa

Zure datuak honako helburu hauetarako tratatuko dira:

A. Eskatutako zerbitzua emateko

Zure datuak produktu filatelikoen eskaera burutzeko erabiliko dira.

B. Lege-betebeharrak betetzeko

Zure datuak zerbitzua ematearen ondorio diren zerga-araudiak ezarritakoen moduko lege-betebeharrak betetzeko tratatuko dira.

Betebeharrok betetze aldera, Correosek aukera izango du zure datuak Administrazio Publikoei eta auzitegiei jakinarazteko, baldin eta ezarritako lege-prozesuen arabera eskatzen bada aipatu informazioa.

C. Informazio estatistikoa eta gogobetetze-inkestak

Correosek interes legitimoa du bezeroek produktuei eta zerbitzuei buruz zer uste duten jakiteko eta beren kontsumo-ohiturak ezagutzeko (esate baterako, zerbitzuak zenbatetik behin kontratatzen diren), haien beharretara hobeto egokitzen diren produktuak eta zerbitzuak eskaini eta egungo produktuak eta zerbitzuak nahiz horiek kontratatzeko prozesua hobetze aldera.

Aurreko paragrafoan azaldutako helburua lortzeko, Correosek zure datuak tratatu ahal izango ditu, eta:

Gogobetetze-inkestak egin, bai telefono bidez nahiz bitarteko elektronikoak erabilita, baita bezero izateari uzten diozunean ere, horren arrazoiak ezagutze aldera.

Gogobetetze-inkesta egitean bezeroak Correos Taldeko enpresaren baten produktu eta zerbitzuei buruzko iritzia ematen badu, enpresa horri jakinarazi ahal izango zaizkio inkestaren emaitza eta parte-hartzailearen identifikazio-datuak.

Datuak anonimo bihurtuko ditu eta kontsumo-ohituren gaineko informazioa ez da berriz lotuko pertsonarekin; ondoren, azterketa estatistikoak eta ekonometrikoak egin ahal izango ditu (bezeroaren bizi-zikloa ezagutzeko edota bertan behera uzteko joera-ereduak identifikatzeko, kasu).

D. Correosen produktu filatelikoen eskaintzak eta promozioak bidaltzeko

Baimena emanez gero, informazio komertziala helarazi ahal izango dizu Correosek gure produktuak eta zerbitzuak emateari, hobetzeari eta eguneratzeari buruz, eta tarifa berriei eta deskontuei buruz, edozein bide elektroniko nahiz ez-elektronikoren bitartez.

Generikoa zein pertsonalizatua izan daiteke aipatu informazio komertziala. Azken hipotesi horretan, aldez aurretik tratatu beharko ditu Correosek zure datuak, honako xede hauetarako: zure profila egin eta zorroan sartzeko eta, zure zaletasunak, lehentasunak eta premiak oinarri, interesgarrien suerta dakizkizukeen eskaintzak identifikatzeko.

Edozein unetan kendu ahal izango duzu baimena, doan, eta eskaintzak eta sustapenak jasotzeari utzi. Horretarako, bidali jakinarazpen bat gorago adierazitako posta-helbidera edo helbide elektroniko honetara: filatelia.crm.datos@correos.com. Horrez gain, baimena kentzeko eskubidea duzula jakinaraziko zaizu berriro jakinarazpen komertzial elektroniko guztietan.

E. Correosen gainerako produktu eta zerbitzuen eskaintzak eta promozioak bidaltzeko

Baimena emanez gero, informazio komertziala helarazi ahal izango dizu Correosek gure produktuak eta zerbitzuak emateari, hobetzeari eta eguneratzeari buruz, eta tarifa berriei eta deskontuei buruz, edozein bide elektroniko nahiz ez-elektronikoren bitartez.

Generikoa zein pertsonalizatua izan daiteke aipatu informazio komertziala. Azken hipotesi horretan, aldez aurretik tratatu beharko ditu Correosek zure datuak, honako xede hauetarako: zure profila egin eta zorroan sartzeko eta, zure zaletasunak, lehentasunak eta premiak oinarri, interesgarrien suerta dakizkizukeen eskaintzak identifikatzeko.

Edozein unetan kendu ahal izango duzu baimena, doan, eta eskaintzak eta sustapenak jasotzeari utzi. Horretarako, bidali jakinarazpen bat gorago adierazitako posta-helbidera edo helbide elektroniko honetara: bajas-comunicaciones@correos.com. Horrez gain, baimena kentzeko eskubidea duzula jakinaraziko zaizu berriro jakinarazpen komertzial elektroniko guztietan.

F. Correos Taldeko beste enpresa batzuen eta hirugarrenen eskaintzak eta promozioak bidaltzeko

Baimena emanez gero, eskaintzak eta promozioak helarazi ahal izango dizkizu Correosek edozein bide elektroniko nahiz ez-elektronikoren bitartez. Adibidez,

Correos Taldeko beste enpresa batzuenak, sektore hauetan dihardutenak, besteak beste: paketeria-zerbitzuak, posta-zerbitzuaren balio erantsia, logistika, marketina eta telekomunikazioa.

Correosek lankidetza-hitzarmenak sinatu dituzten beste enpresa batzuenak, sektore hauetan dihardutenean, besteak beste: telekomunikazioan, finantzetan, komenentziako produktuetan, osasunean eta GKE-etan.

Generikoa zein pertsonalizatua izan daiteke aipatu informazio komertziala. Azken hipotesi horretan, aldez aurretik tratatu beharko ditu Correosek zure datuak, honako xede hauetarako: zure profila egin eta zorroan sartzeko eta, zure zaletasunak, lehentasunak eta premiak oinarri, interesgarrien suerta dakizkizukeen eskaintzak identifikatzeko.

Edozein unetan kendu ahal izango duzu baimena, doan, eta eskaintzak eta sustapenak jasotzeari utzi. Horretarako, bidali jakinarazpen bat gorago adierazitako posta-helbidera edo helbide elektroniko honetara: bajas-comunicaciones@correos.com. Horrez gain, baimena kentzeko eskubidea duzula jakinaraziko zaizu berriro jakinarazpen komertzial elektroniko guztietan.

G. Correos Taldeko beste enpresa batzuei eta hirugarrenei datuak jakinarazteko

Baimena emanez gero, Correosek aukera izango du Correos Taldeko enpresei eta arestian zehaztutako sektoreetako hirugarren enpresei zure datuak jakinarazteko, enpresa horiek beren produktu eta zerbitzuei buruzko eskaintzak eta promozioak helarazi ahal diezazkizuten, zuzenean eta Correos bitarteko izan gabe.

Edozein unetan kendu ahal izango duzu baimena, doan. Horretarako, bidali jakinarazpen bat gorago adierazitako posta-helbidera edo helbide elektroniko honetara: bajas-comunicaciones@correos.com.

H. Informazioa aberasteko

Baimena emanez gero, zure ezaugarriei, zaletasunei eta premiei buruzko informazio xeheagoa eskuratu ahal izango du Correosek, zenbait kanpo-iturrik (hala nola erregistro publikoak, katastroak, sare sozialak, geomarketin-tresnak eta kreditu-informazioko fitxategiak, besteak beste, ASNEF eta BADEXCUG) emandako informazioaz baliatuta, betiere, gure produktu eta zerbitzuak hobetzeko eta/edo zure profilarekin hobekien egokitu eta bat datozen produktu eta zerbitzuen eskaintzak hautatzeko.

 Edozein unetan kendu ahal izango duzu baimena, doan. Horretarako, bidali jakinarazpen bat gorago adierazitako posta-helbidera edo helbide elektroniko honetara: bajas-comunicaciones@correos.com.

3. Tratatutako datu motak

Lehengo atalean zehaztutako helburuak betetze aldera, hainbat datu pertsonal tratatzen dira, zeinak honako iturri eta kategoria hauetan bana baitaitezke:

A. Zuzenean emandako datuak:

Erregistratzeko unean edota zerbitzua eskatzean bertan, horretarako gaitutako inprimakiak betez.

Bezeroak hitzematen du eskatutako zerbitzuetarako Correosi emandako datuak benetakoak direla, eta horiei eragiten dien edozein aldaketaren berri emango duela. Bezeroak, hortaz, Correosen eta hirugarrenen aurrean erantzun beharko du klausula honetan adierazitakoa ez betetzeagatik edozein kalte edo galera eragingo balu.

B. Zeharka bildutako datuak:

Baimena emanez gero, Correosek kanpo-iturrietatik bildutako datu guztiak, 2.H helburuan xedatutakoari jarraituta.

C. Zerbitzua ematearen ondorioz biltzen diren datuak:

Kontratatutako produktu eta zerbitzuen historia eta horien ezaugarriei, baita erreklamazioei eta informazio-eskaerei buruzko informazioa barne.

D. Datuak gordetzeko epea

Kontratu-harremana garatzeko beharrezkoak diren bitartean gordeko dira zure datu pertsonalak. Correosen bezeroak ez diren pertsona fisiko eta juridikoen kasuetan, baldin eta merkataritza-komunikazioak euskarri elektroniko edota ez elektronikoen bidez jasotzeko berariazko baimena eman badute, haien datu pertsonalak gordeko dira emandako baimena atzera botatzen ez duten bitartean.

Epe hori igarotakoan, ezabatu egingo dira, datuak babesteko araudian xedatutakoari jarraituta. Hortaz, blokeatu egingo dira, eta epaileek, auzitegiek, Fiskaltzak edo Administrazio Publiko eskudunek eskatuz gero baino ez dira erabilgarri egongo, sor litezkeen ekintzen preskripzio-epeak iraun bitartean. Ondoren, ezabatu egingo dira datuak. Preskripzio-epeak zerbitzu motaren araberakoak izango dira; adibidez, oro har, ekintza zibil gehienen preskripzio-epea 5 urtekoa da.

E. Zure eskubideak

Datuak babesteko gure araudiak eskubide jakin batzuk ematen dizkizu zerbitzuek berekin dituzten datuen tratamenduari dagokionez. Honela laburbildu litezke eskubideok:

  • Atzitzeko eskubidea: Zein datu mota tratatzen ari garen eta burutzen ari garen tratamenduak zein ezaugarri dituen jakiteko.
  • Zuzentzeko eskubidea: Datuak aldatu daitezen eskatzeko, zehatzak edo egiazkoak ez izateagatik.
  • Eramateko eskubidea: Tratatzen ari diren datuen kopia bat eskuratzeko, formatu elkarreragile batean.
  • Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, Legean jasotzen diren kasuetan. 
  • Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezaba daitezen eskatzeko, tratamenduak beharrezkoa izateari uzten dionean.
  • Aurka egiteko eskubidea: Jakinarazpen komertzialak bidaltzeari uztea eskatzeko, arestian aipatutako baldintzetan.
  • Emandako baimena baliogabetzeko eskubidea.

 

Eskubideok gauzatzeko, erabili nahi duzun eskubidea adierazi beharko duzu, eta Nortasun Agiri Nazionalaren kopia bat edo beste edozein agiri baliokide erantsi, bai eta egokitzat jotzen den beste edozein dokumentazio ere. Honako bide hauek dituzu aukeran:

Posta-helbidea: Vía Dublín 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madril (Espainia)

Posta elektronikoa: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren (DBEB) webgunean eskubideak erabiltzen lagunduko dizuten eredu batzuk aurkituko dituzu. Bestalde, jakinarazten dizugu eskubidea duzula kontrol-agintaritzan (Espainian, DBEB) erreklamazioa jartzeko zure eskubideak urratu direla uste baduzu.