Demora

Estes son os produtos que teñen cobertura ou garantía por demora

Burofax

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 4 meses.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada.
 • Condicións: Permítese o envío de burofax internacional a:
  • Países Zona A: Europa, Turquía, Alxeria, Libia, Marrocos e Tunisia.
  • Países Zona B: Resto de países (consulta na túa oficina os países que o admiten)
 • Lembra que os prazos de entrega só se cumprirán se o proceso de admisión online se completou antes das 13:00 e o destino do envío son localidades con Unidades de Repartición Especial.
 • Ademais de que os sábados, domingos e festivos quedan excluídos. 
Consulta toda a información sobre Burofax para particulares
Consulta toda a información sobre Burofax para empresas

Paq Premium Internacional

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 7 días e máximo 21 días, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada.
 • Condicións: os prazos de entrega calcúlanse dende a orixe na oficina de admisión en España a grandes núcleos urbanos do país de destino. O tempo de tránsito ao resto do territorio pode incrementarse en 1 ou 2 días adicionais.
 • Ademais, se o envío se admite despois das 14:00 en capitais de provincia e 13:00 no resto do país, o prazo de entrega empezará a contar a partir do día seguinte ao da admisión.
 • O tempo que os envíos permanecen gardados na alfándega de orixe ou destino non se contabiliza ao calcular o prazo de entrega, por iso é importante consignar todos os datos de forma clara na documentación postal, así como achegar os documentos necesarios que axilizan os trámites aduaneiros (factura comercial, factura pro forma etc.).
Consulta toda a información sobre Paq Premium Internacional para particulares
Consulta toda a información sobre Paq Premium Internacional para empresas

Telegrama internacional

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 4 meses.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada sen incluír os servizos adicionais.
 • Condicións: os prazos dependerán do país de destino.
 • Lembra que os prazos de entrega só se cumprirán se o proceso de admisión online se completou antes das 12:45 e o destino do envío son localidades con Unidades de Repartición Especial.
Consulta toda a información sobre Telegrama para particulares
Consulta toda a información sobre Telegrama para empresas