Deterioración

beneficiario de calquera indemnización por dano ou espolio é sempre o remitente. Se o remitente desexa que a indemnización sexa cobrada polo destinatario, debe presentar ante Correos unha solicitude asinada autorizando a compensación ao destinatario.

Carta certificada internacional

Garantías Internacionais:
Por deterioración:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 15 días e máximo 6 meses, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: o importe máximo é a tarifa +30 DEX ou tarifa + Valor Declarado no caso de que contratases seguro, cuxa cobertura máxima son 3.000€.
 • Condicións: debes utilizar sobres e embalaxes que permitan garantir a integridade do contido, por iso, dende Correos ofrecémosche unha ampla variedade de produtos adaptados a cada unha das túas necesidades. Lembra que os datos do remitente e destinatario deben ir en lugar visible sobre a embalaxe.
 • Documentos para achegar: no caso de reclamación dun envío deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
 • Os clientes con contrato recibirán as indemnizacións segundo as condicións fixadas neste. 
Consulta toda a información sobre carta certificada para particulares
Consulta toda a información sobre carta certificada para empresas

Carta certificada urgente internacional

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 15 días e máximo 6 meses, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: o importe máximo é a tarifa +30 DEX ou tarifa + Valor Declarado no caso de que contratases seguro, cuxa cobertura máxima son 3.000 €.
 • Condicións: debes utilizar sobres e embalaxes que permitan garantir a integridade do contido, por iso, dende Correos ofrecémosche unha ampla variedade de produtos adaptados a cada unha das túas necesidades. Lembra que os datos do remitente e destinatario deben ir en lugar visible sobre a embalaxe.
 • Documentos para achegar: no caso de reclamación dun envío deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
 • Os clientes con contrato recibirán as indemnizacións segundo as condicións fixadas neste. 
Consulta toda a información sobre Carta Certificada Urgente para particulares
Consulta toda a información sobre Carta Certificada Urgente para empresas

Paq Premium Internacional

Por deterioración:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 4 meses, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: ata un máximo de 52,98€ segundo o valor da deterioración do envío. Ao importe da indemnización hai que sumar a tarifa aboada, e o Seguro se o contrataches, cuxa cobertura máxima son 3.000 €. 
 • Condicións: se un envío internacional xestionado por Correos é recibido coa embalaxe deteriorada, é necesario que o destinatario, antes de asinar a recepción do envío, notifique a incidencia ao empregado postal e solicite que se levante unha acta de danos. Ademais, deberá poñerse en contacto co remitente para que realice a correspondente reclamación con Correos.
 • Documentos para achegar: no caso de reclamación dun envío deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
 • En Correos reservámonos o dereito de avaliar se o paquete ía correctamente protexido para garantir a integridade do contido. Durante a admisión, o noso persoal pode asesorarte sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
Consulta toda a información sobre Paq Premium Internacional para particulares
Consulta toda a información sobre Paq Premium Internacional para empresas