Demora

Estes son os produtos que teñen cobertura ou garantía por demora

Burofax

Garantías nacionais:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 1 día e máximo 6 meses.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada sen incluír os servizos adicionais.
 • Condicións: a entrega realizarase o mesmo día (para envíos admitidos antes das 13:00 e destinados a localidades con Unidades de Repartición Especial) e á mañá do día hábil seguinte (para o resto de envíos). Quedan excluídos no cómputo os sábados, domingos e festivos.
 • A entrega no mesmo día non será garantida nos meses de xullo, agosto e setembro.
Consulta toda a información sobre Burofax para particulares
Consulta toda a información sobre Burofax para empresas

Paq Premium/Paq Estándar/Paq Today

Garantías Nacionais:

Por demora:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 21 días, dende a data de entrega do envío.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada.
 • Condicións: os prazos de entrega só se cumprirán se a admisión se realizou antes das 16:00. En caso de non ser así, o prazo poderá incrementarse en 1 día.
 • Nos envíos con destino ou orixe a Andorra, Canarias, Ceuta e Melilla, non se contabilizará o tempo destinado á tramitación aduaneira.
Consulta toda a información sobre paquetería para particulares
Consulta toda a información sobre paquetería para empresas

Telegrama

Garantías nacionais:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 2 días e máximo 6 meses.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada sen incluír os servizos adicionais.
 • Condicións: a entrega realizarase o mesmo día (para envíos admitidos antes das 13:00 e destinados a localidades con Unidades de Repartición Especial) e á mañá do día hábil seguinte (para o resto de envíos). Quedan excluídos no cómputo os sábados, domingos e festivos.
 • No caso no que se trate dun telegrama online, os prazos de entrega só se cumprirán se  o proceso de admisión online se completou antes das 12:45 e o destino do envío son localidades con Unidades de Repartición Especial.
Consulta toda a información sobre telegrama para particulares
Consulta toda a información sobre telegrama para empresas