Deterioración

Ol beneficiario de calquera indemnización por dano ou espolio é sempre o remitente. Se o remitente desexa que a indemnización sexa cobrada polo destinatario, deberá presentar ante Correos unha solicitude asinada autorizando a compensación ao destinatario.

Carta certificada/Paquete azul

Garantías Nacionais
Por deterioración:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación:
  • Carta certificada: Mínimo 7 días e máximo 4 meses dende a data de admisión do envío.
  • Paquete azul: Mínimo 10 días e máximo 4 meses dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización:
  • Carta certificada30 euros + valor declarado, no caso de telo contratado.
  • Paquete azul: 23,44 euros + valor declarado, no caso de telo contratado.
 • No caso de sinistro, aboarase a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Condicións: é necesario comunicar o  dano no momento de recepción do envío. Pola contra, consideraremos que o envío se entregou en bo estado. Non poderemos admitir reclamacións por dano/deterioración ou falta de contido destes produtos se se constata con posterioridade á entrega.
 • Documentos para achegar: podemos solicitarche fotos da embalaxe e do contido danado, para comprobar o dano e se a embalaxe é axeitada para garantir a integridade deste. Durante a admisión, o persoal de Correos pódeche asesorar sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
 • No caso de reclamación dun envío extraviado, danado ou con falta de contido, con seguro ou valor declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
Consulta toda a información sobre envíos para particulares
Consulta toda a información sobre envíos para empresas

Paq estándar/Paq Premium

Por deterioración:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: nos seguintes 7 días naturais á entrega.
 • Indemnización: 6.67 € por kg facturado (6.43 € por kg facturado para envíos admitidos en 2022).
 • A indemnización mínima é de 40 € só para o Paq Premium e clientes sen contrato. É dicir, se o cálculo da suma da  indemnización (segundo a formula anterior) máis a tarifa é inferior a 40 €, a indemnización ascenderá a 40 €. 
 • Condicións: para este tipo de incidencias realizarase unha peritaxe co fin de determinar o importe a pagar pola deterioración sufrida.
 • Documentos para achegar: podemos solicitarche fotos da embalaxe e o contido deteriorado para comprobar o dano e se a embalaxe é axeitada para garantir a integridade deste. Durante a admisión, o noso persoal pode asesorarte sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
 • No caso de reclamación dun envío deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
 • Os clientes con contrato recibirán as indemnizacións segundo as condicións fixadas neste.
Consulta toda a información sobre paquetería para particulares
Consulta toda a información sobre paquetería para empresas