Deterioración

Ol beneficiario de calquera indemnización por dano ou espolio é sempre o remitente. Se o remitente desexa que a indemnización sexa cobrada polo destinatario, deberá presentar ante Correos unha solicitude asinada autorizando a compensación ao destinatario.

Carta certificada/Paquete azul

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 10 días por deterioración e máximo 4 meses, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: 23,44 € + seguro, no caso de telo contratado.
 • Ao importe da indemnización hai que sumar o Valor Declarado se o contrataches. No caso de sinistro, aboarase a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Se prefires que a indemnización sexa cobrada polo destinatario, deberás presentarnos unha autorización asinada.
 • Condicións: é necesario comunicar a deterioración no momento de recepción do envío. Pola contra, consideraremos que o envío se entregou en bo estado e non admitiremos ningunha reclamación.
 • Documentos para achegar: podemos solicitarche fotos da embalaxe e o contido deteriorado para comprobar o dano e se a embalaxe é axeitada para garantir a integridade deste. Durante a admisión, o noso persoal pode asesorarte sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
 • No caso de reclamación dun envío deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
Consulta toda a información sobre envíos para particulares
Consulta toda a información sobre envíos para empresas

Paq estándar/Paq Premium

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 21 días, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada.
 • Condicións: os prazos de entrega só se cumprirán se a admisión se realizou antes das 16:00. En caso de non ser así, o prazo poderá incrementarse en 1 día.
 • Nos envíos con destino ou orixe a Andorra, Canarias, Ceuta e Melilla, non se contabilizará o tempo destinado á tramitación aduaneira.
Consulta toda a información sobre paquetería para particulares
Consulta toda a información sobre paquetería para empresas