Extravío

beneficiario de calquera indemnización por dano ou espolio é sempre o remitente. Se o remitente desexa que a indemnización sexa cobrada polo destinatario, deberá presentar ante Correos unha solicitude asinada autorizando a compensación ao destinatario.

Carta certificada/Paquete azul

Por extravío:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación:
  • Carta certificada: Mínimo 7 días e máximo 4 meses dende a data de admisión do envío.
  • Paquete azul: Mínimo 10 días e máximo 4 meses dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización:
  • Carta certificada30 euros + valor declarado, no caso de telo contratado.
  • Paquete azul: 23,44 euros + valor declarado, no caso de telo contratado.
 • No caso de sinistro, aboarase a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Condicións: é necesario comunicar o  dano no momento de recepción do envío. Pola contra, consideramos que o envío se entregou en bo estado.                                            Non poderemos admitir reclamacións por dano/deterioración ou falta de contido destes produtos se se constata con posterioridade á entrega.
 • Documentos para achegar: podemos solicitarche fotos da embalaxe e do contido danado, para comprobar o dano e se a embalaxe é axeitada para garantir a integridade deste. Durante a admisión, o persoal de Correos pódeche asesorar sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
 • No caso de reclamación dun envío extraviado, deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
Consulta toda a información sobre envíos para particulares
Consulta toda a información sobre envíos para empresas

Paq estándar/Paq Premium

Por extravío:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 1 ano, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: 6.67 € por kg facturado (6.43 € por kg facturado para envíos admitidos en 2022) máis a devolución de tarifa.
 • A indemnización mínima é de 40 € só para o Paq Premium e clientes sen contrato. É dicir, se o cálculo da suma da  indemnización (segundo a formula anterior) máis a tarifa é inferior a 40 €, a indemnización ascenderá a 40 €. 
 • Se o envío leva Valor Declarado ou Seguro a todo risco, cuxa cobertura máxima son 6.000 €, a indemnización consistirá na devolución da tarifa máis o Valor Declarado ou Seguro. 
 • Os envíos regulados pola LCTTM (Lei de Contratación de Transporte Terrestre de Mercadorías) levan seguro asociado polo que, en caso de sinistro, se aboará a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Documentos para achegar: no caso de reclamación dun envío extraviado, deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
 • Os clientes con contrato recibirán as indemnizacións segundo as condicións fixadas neste.

Iso e entregar o teu envío o máis rápido que poidamos.

Consulta toda a información sobre paquetería para particulares
Consulta toda a información sobre paquetería para empresas