Extravío

beneficiario de calquera indemnización por dano ou espolio é sempre o remitente. Se o remitente desexa que a indemnización sexa cobrada polo destinatario, deberá presentar ante Correos unha solicitude asinada autorizando a compensación ao destinatario.

Carta certificada/Paquete azul

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 7 días por extravío e máximo 4 meses, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: 23,44 € + seguro, no caso de telo contratado.
 • Ao importe da indemnización hai que sumar o Valor Declarado se o contrataches. No caso de sinistro, aboarase a menor das seguintes cantidades:
 • Polo valor declarado.
 • Por reposición do obxecto extraviado.
 • Por reparación do obxecto danado.
 • Condicións: é necesario comunicar a incidencia no momento previsto de recepción do envío. Pola contra, consideraremos que o envío se entregou en bo estado e non admitiremos ningunha reclamación.
 • No caso de reclamación dun envío extraviado, deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
Consulta toda a información sobre envíos para particulares
Consulta toda a información sobre envíos para empresas

Paq estándar/Paq Premium

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 1 ano, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: 5,98 € por kg facturado.
 • A indemnización mínima é de 40 €. Ao importe da indemnización hai que sumar o Valor Declarado ou o Seguro a todo risco se o contrataches, cuxa cobertura máxima son 6.000 €.
 • Condicións: indemnización correspondente ao importe do seguro contratado + a devolución da tarifa.
 • Os envíos regulados pola LCTTM (Lei de Contratación de Transporte Terrestre de Mercadorías) levan seguro asociado polo que, en caso de sinistro, se aboará a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Documentos para achegar: no caso de reclamación dun envío extraviado, deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
Consulta toda a información sobre paquetería para particulares
Consulta toda a información sobre paquetería para empresas