Especial Ucraína / Rusia

Ucraína: 

Mantense aberta a admisión. Os envíos a este destino son distribuídos polo correo de Ucraína existindo dificultades e limitacións horarias e zonais na distribución polo que os envíos poderían verse demorados.

Rusia: 

Mantense  aberta a admisión. Debido á escaseza e ás dificultades de transporte, os envíos dirixidos a este destino poden sufrir atraso.

Os envíos con destino Rusia están suxeitos a restricións á exportación acordadas pola Unión Europea, por iso, estes envíos poden ser inspeccionados pola autoridade competente para comprobar o cumprimento das citadas medidas. Máis información.