Xestión aduaneira

Os seguintes movementos de envíos implican control aduaneiro e polo tanto xestión aduaneira:

  • Saída de envíos dende Península e Baleares cara a países non pertencentes á UE, as Illas Canarias, Ceuta ou Melilla.
  • Saída de envíos dende as Illas Canarias, Ceuta ou Melilla cara a calquera outro territorio.
  • Entrada de envíos en Península e Baleares procedentes de países non pertencentes á UE, as Illas Canarias, Ceuta ou Melilla.
  • Entrada de envíos en Illas Canarias, Ceuta ou Melilla procedentes de calquera outro territorio.

Nós encargámonos de realizar as xestións que precises para que poidas acreditar a saída ou entrada da túa mercadoría.

 

Importación

Á hora de xestionar os teus envíos, debes saber que toda a mercadoría que entra en España dende un país que non pertenza á Unión Europea ou que veña de Canarias, Ceuta e Melilla, estará suxeita a controis por parte da Alfándega. Mesmo as mercadorías compradas a través da Internet estarán sometidas a este proceso de control, así como ao pagamento de importes aduaneiros.  

As mercadorías importadas poden estar suxeitas a diferentes impostos e dereitos arancelarios segundo cal sexa o seu contido, valor e outros factores establecidos legalmente. Estes importes deberán ser aboados polo destinatario do envío para poder recoller os paquetes pendentes de tramitación aduaneira.

Determinados artigos poden estar restrinxidos ou prohibidos, dependendo da lexislación nacional e dos países de destino. A persoa física ou xurídica que realiza a importación é a responsable de informarse sobre as condicións, así como de facilitar os documentos requiridos para a entrada no país de destino.

Por outra parte, a importación no territorio nacional de mercadoría procedente de terceiros países pode estar suxeita a controis de seguridade, segundo o tipo de mercadoría que conteña, máis alá dos trámites que se deban realizar ante a Alfándega para poder entregar o envío no teu domicilio. Así mesmo, poden requirir o pagamento dos tributos obrigatorios segundo a Lei.

 

Exportación.

Os paquetes con destino a Canarias, Ceuta e Melilla ou fóra da Unión Europea (UE) poden estar suxeitos a determinados trámites aduaneiros previos á súa exportación, segundo a lexislación aduaneira vixente. É posible que se requira de certa información adicional para este tipo de envíos que permita axilizar os trámites nas Alfándegas, así como facilitar unha maior rastrexabilidade.

Así mesmo, todos os envíos postais con mercadorías procedentes de Canarias, Ceuta e Melilla ou países fóra de Europa están suxeitos a controis fronteirizos de seguridade e a determinados trámites de exportación, necesarios para enviar ao seu destino internacional.

Para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Península e Baleares cara a Canarias, Ceuta, Melilla e países non pertencentes á Unión Europea:

 

Dende Península e Baleares:

  • Dua exportación nacional: para os teus envíos dende Península e Baleares cara a Canarias, Ceuta e Melilla.
  • Dua exportación internacional: para os teus envíos dende Península e Baleares.

 

Dende Canarias:

  • Dua exportación nacional: para os teus envíos dende Canarias cara a Península e Baleares, Ceuta e Melilla.
  • DUA exportación internacional: para os teus envíos dende Canarias cara a países pertencentes ou non da Unión Europea.

 

O Dua de exportación, ademais dos beneficios antes indicados, permite que no caso no que unha mercadoría retorne ao territorio, poida acreditar que é unha mercadoría comunitaria que saíu nunha venda, de tal xeito que ao volver e ser reimportada, evite que o exportador teña que pagar os impostos na reimportación desa mercadoría.

Importación

Se vas recibir mercadorías de países non europeos ou de territorios especiais, interésache coñecer esta información

MÁIS INFO

Exportación

Se vas enviar mercadorías fóra da UE ou a territorios especiais, che interesa coñecer esta información

MÁIS INFO