Xestión aduaneira DUA

A xestión aduaneira DUA é o control ao que se someten os envíos que saen ou entran en España procedentes de países fóra da Unión Europea, Canarias, Ceuta e Melilla.

Encargámonos de formalizar o documento DUA que necesites para que poidas acreditar a saída ou entrada da túa mercadoría. 

DUA Importación

Á hora de xestionar a túa correspondencia, debes saber que todos os envíos que entran en España dende un país que non pertenza á Unión Europea ou que veñan de Canarias, Ceuta e Melilla, estarán suxeitos a controis por parte da Alfándega. Mesmo as mercadorías compradas a través da Internet estarán sometidas a este proceso de control, así como ao pagamento de importes aduaneiros.  

Lembra que se vas recibir un envío internacional tes a obriga de informarte sobre a mercadoría que está restrinxida ou prohibida en España, así como de presentar os documentos que sexan necesarios para permitir a súa entrada no país. 

As mercadorías importadas poden estar suxeitas a diferentes impostos e dereitos arancelarios segundo cal sexa o seu contido, valor e outros factores establecidos legalmente. Estes importes deberán ser aboados polo destinatario do envío para poder recoller os paquetes pendentes de tramitación aduaneira.

Determinados artigos poden estar restrinxidos ou prohibidos, dependendo da lexislación nacional e dos países de destino. A persoa que realiza o envío é a responsable de informarse sobre as condicións de importación e exportación, así como de facilitar os documentos requiridos para a saída ou entrada no país de destino. Non obstante, dende Correos ofrecémosche o asesoramento que necesites para enviar ou recibir os teus envíos.

Por outra parte, a importación no territorio nacional de mercadoría procedente de terceiros países pode estar suxeita a controis de seguridade, segundo o tipo de mercadoría que conteña, máis alá dos trámites que se deban realizar ante a Alfándega para poder entregar o envío no teu domicilio. Así mesmo, poden requirir o pagamento dos tributos obrigatorios segundo a Lei.

Se a túa empresa exporta mercadoría por vía postal podes elixir que sexa Correos quen realice os trámites de importación e exportación como o teu representante ante a Alfándega.

DUA Exportación.

Os paquetes con destino a Canarias, Ceuta e Melilla ou fóra da Unión Europea (UE) poden estar suxeitos a determinados trámites aduaneiros previos á súa exportación por razóns de seguridade internacional, segundo a lexislación aduaneira vixente. É posible que se requira de certa información adicional para este tipo de envíos que permita axilizar os trámites nas Alfándegas, así como facilitar unha maior rastrexabilidade.

Así mesmo, todos os envíos postais con mercadorías procedentes de Canarias, Ceuta e Melilla ou países fóra de Europa están suxeitos a controis fronteirizos de seguridade e a determinados trámites de importación, necesarios para liberar os envíos da Alfándega e recibilos no teu domicilio.

Para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Península e Baleares cara a Canarias, Ceuta, Melilla e países non pertencentes á Unión Europea:

Dende Península e Baleares:

  • Dua exportación nacional: para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Península e Baleares cara a Canarias, Ceuta e Melilla.
  • Dua exportación internacional: para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Península e Baleares.

Dende Canarias:

  • Dua exportación nacional: para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Canarias cara a Península e Baleares, Ceuta e Melilla.
  • DUA exportación internacional: para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Canarias cara a países pertencentes ou non á Unión Europea.

O Dua de exportación, ademais dos beneficios antes indicados, permite que en caso de que unha mercadoría retorne ao territorio, poida acreditar que é unha mercadoría comunitaria que saíu nunha venda, de tal forma que ao volver e ser reimportada, evite que o exportador teña que pagar o IVE á reimportación desa mercadoría.

Importación

Se vas recibir mercadorías de países non europeos ou de territorios especiais, interésache coñecer esta información

MÁIS INFO

Exportación

Se vas enviar mercadorías fóra da UE ou a territorios especiais, che interesa coñecer esta información

MÁIS INFO