Importación en Canarias

Calquera mercadoría que se introduce en Canarias está suxeita a trámites aduaneiros de importación, con independencia de se o importador é empresa ou particular e sen importar o fin ao que se destine o envío.

Os procedementos de importación difiren segundo a procedencia, valor e tipo da mercadoría:

  • Importación por Procedemento Ordinario (DUA Ordinario): se o teu envío con mercadoría procede de Ceuta, Melilla ou países non pertencentes á Unión Europea e a importación está suxeita a controis previos de seguridade, controis paraduaneiros, impostos especiais ou AIEM.
    • Tramitarase un DUA Ordinario presentado ante a AEAT sempre que o valor da mercadoría supere o valor de 150 € ou, sendo o seu valor inferior a 150 €, a mercadoría estea suxeita a controis de seguridade (sanidade, farmacia, fitosanitarios etc.), ou se trate de mercadoría suxeita a IIEE ou AIEM ou o envío conteña perfumes ou colonias.
  • Importación por Procedemento Simplificado (DUA Simplificado): se o teu envío con mercadoría procede da Península e Baleares ou de calquera país da Unión Europea.
    • Tramitarase un DUA Simplificado presentado ante a AEAT/ATC, sempre que o valor da mercadoría supere os 150 € ou, sendo de valor inferior a 150 €, a mercadoría se atope suxeita a control fitosanitario, sexa mercadoría suxeita a IIEE ou AIEM, ou se trate de perfumes, colonias.
Importación por Procedemento Simplificado (DUA Simplificado) Importación por Procedemento Ordinario (DUA Ordinario)