Importación en Canarias

Calquera envío que se importe en Canarias está suxeito a trámites aduaneiros de importación con independencia da súa orixe, do valor ou natureza do seu contido, ou da condición do destinatario ou do remitente.

Os procedementos de importación poden diferir segundo a procedencia, (UE / non UE), valor e tipo da mercadoría: 

 

Importación por H1 / DUA con algunha das seguintes circunstancias:

 • Valor do contido do envío superior a 150 €
 • Mercadoría suxeita a Impostos Especiais ou AIEM
 • Mercadoría suxeita a controis paraduaneiros (sanidade, farmacia, SOIVRE, fito, etc.)
 • Envío que contén perfumes ou colonias con independencia do seu valor 

O destinatario deberá de pagar ademais das tarifas de Correos polas distintas xestións aduaneiras os seguintes tributos sempre e cando procedan:

 • Aranceis á importación
 • IGIC
 • AIEM
 • Impostos Especiais

 

O pagamento destas cantidades realizarase antes da entrega do envío, e poderá realizalo o destinatario en calquera oficina de Correos ou mediante transferencia bancaria.

 

Importación de “envío de escaso valor” / H7 con algunha das seguintes circunstancias:

 • Valor da mercadoría inferior ou igual a 150 €
 • Mercadoría non suxeita a Impostos Especiais ou AIEM
 • Mercadoría non suxeita a controis paraduaneiros (sanidade, farmacia, SOIVRE, fito, etc.)
 • Envíos que non conteñan perfumes ou colonias con independencia do seu valor 

 

Atención ao cliente

Solicita máis información

Solicita a través deste formulario a información que necesitas

Nas nosas oficinas

Se desexas atención presencial, podes ir a calquera oficina de Correos.

Tratamento de datos

Se tes algunha dúbida sobre o tratamento datos de carácter persoal, escríbenos.

Máis formas de contacto con Atención ao Cliente

Consulta: Aviso legal