DUA Simplificado en Canarias

Se o teu envío procede da Península, Baleares ou de calquera país da Unión Europea e o seu valor supera os 150€ ou contén mercadoría de valor inferior a esta cantidade pero está suxeita a control fitosanitario, a IIEE ou AIEM, aplicarase este Procedemento Simplificado para o cal pode ser necesaria a formalización dun DUA Simplificado presentado ante a Axencia Tributaria (AEAT).

Os destinatarios dos envíos que cumpran estes criterios deberán aboar a Correos no momento da entrega os tributos canarios (IXIC, AIEM, RM), así como a tarifa de Correos pola xestión do DUA.

Co gallo da autorización administrativa que ten concedida Correos para actuar como representante aduaneiro baixo a modalidade de representación indirecta, encargámonos de realizar os trámites aduaneiros necesarios para que recibas o envío directamente no teu domicilio. Así mesmo, ingresaremos no Tesouro Público os tributos cobrados.

É moi importante que o remitente que sexa empresa ou autónomo achegue a factura no exterior do envío, indicando o NIF do destinatario canario. Pola contra, o teu envío pode ser retido por Correos para solicitar a factura antes de despachalo.

Recorda que podes rexeitar o envío no momento da entrega, ser ti quen despache os teus envíos ante a Alfándega, ou elixir que se encargue un axente externo.

A Alfándega ten potestade para inspeccionar ou reter os envíos con mercadorías e para aplicar os controis que considere necesarios sempre que o crea oportuno.